IBM prøvekjører neste generasjons Power-prosessor

IBM har gjort de første prøvekjøringene med Power5-prosessoren, som ventes å firedoble ytelsen i forhold til dagens Power4-drevne maskiner.

IBM kunngjorde på en partner- og kundekonferanse i New Orleans mandag at det har gjort de første forsøkene med den framtidige Power5-prosessoren i en datamaskin. Foreløpig ar man bare forsøkt kode på nederste maskinnivå. Man regner med å kunne kjøre operativsystemer som Linux og AIX på prosessoren i løpet av en måneds tid, skriver Cnet.

Selskapet antar at til typiske oppgaver i næringslivet, vil Power5 ha en ytelse fire ganger så stor som forgjengeren Power4.

Noe av forklaringen på ytelsen er at funksjoner som man hittil har måttet dekke gjennom programvare, i Power5 er direkte nedfelt i prosessoren, blant annet nettverk, virtuelt minne og meldingsutveksling mellom prosessorer i flerprosessormaskiner.

Andre forbedringer gjelder feilsporing og feilretting, samt partisjonering, det vil si samtidig kjøring av flere operativsystemer i egne atskilte virtuelle maskiner.

ASCII Purple, den kommende supermaskinen til Lawrence Livermore National Laboratory, skal drives av 12.544 Power5-prosessorer fordelt på 196 atskilte maskiner med 64 prosessorer hver. 64-veis Power5-maskinen som danner stammen i ASCII Purple, skal være markedsklar en gang i 2004. Den har gått under kodenavnet Armada, men skal nå være kjent under et annet dekknavn, Squadron.

Les også:

Til toppen