IBM retter nettsky-tjenester mot utviklere

Skal halvere kostnadene med å utvikle og teste nye applikasjoner og tjenester.

IBM retter nettsky-tjenester mot utviklere

Skal halvere kostnadene med å utvikle og teste nye applikasjoner og tjenester.

IBM melder at de lanserer tjenester for programvareutvikling og testing i selskapets offentlige nettsky. Tjenestene er døpt henholdsvis Smart Business Development og Test on IBM Cloud.

Hensikten med tjenesten er å tilby mer fleksibilitet og raskere og rimeligere utvikling. IBM viser til at utvikling og testing krever store ressurser som over tid utnyttes minimalt. Opptil 50 prosent av IT-infrastrukturen i moderne virksomheter er avsatt til utvikling og testing, og kapasitetsutnyttelsen ligger rundt 10 prosent.

IBM tror rundt halvparten av kostnadene kan spares ved å flytte utvikling og testing til deres nettsky, samtidig som kvaliteten økes og programvaren blir raskere klar for produksjon.

Nettskyen lover å gjøre datakraft tilgjengelig i løpet av minutter. Feil i programvare skal kunne reduseres med opp til 30 prosent. Datakraft i nettskyen vil raskt kunne omdisponeres til andre prosjekter.

IBM skilter med PayPal som referansekunde på sine nettskytjenester for utviklere.

De to tjenestene for utvikling og testing kan suppleres av en tredje, fra IBMs Rational-avdeling: Rational Software Delivery Services for Cloud Computing tilbyr verktøy for å administrere programvareutvikling i nettskyen.

IBM sier de kan tilby produkter som gjør det mulig for store miljøer å etablere tilsvarende løsninger internt, slik at de får mer ut av egne ressurser.

IBMs nettskymiljø kan brukes til utvikling under Linux – både Red Hat og Suse – og Java.

    Les også:

Til toppen