IBM samkjører nettprogramvare

IBM har samkjørt oppgraderinger av sine nettprogrammer for servere, klienter og for mobile forbindelser. - Det vi gjør er å lage limet som bringer partnere tettere sammen, sier markedsansvarlig William Duncan i IBMs avdeling for nettprogramvare.

Store Blå ønsker å markere seg som nettverksleverandøren som har avanserte løsninger for alle miljøer, uavhengig av hvordan man er koplet til nettverket, av hva slags servere man skal arbeide med, og av hva slags klientplattform man ønsker å benytte. Nettprogramvaren har fått samlebetegnelsen eNetwork Software. Den omfatter produkter for servere, for klienter og for mobile løsninger. Oftest dreier det seg om middelvare som skal gjøre seg usynlig slik at brukeren kan forholde seg til den egentlige oppgaven.

- Det samlende slagordet for alle nyhetene er å utvide nettverkets rekkevidde, "extend the reach of the network", sier Duncan. - Det betyr at vi må forholde oss til alt som er utviklet utenfor IBM, og til en lang rekke ulike teknologier.

Det er en kjensgjerning at mye av den informasjonen som nettverket skal gjøre tilgjengelig, befinner seg som data på en IBM stormaskin, en S390. Denne kommuniserer med omverdenen med IBMs proprietære protokoll SNA, mens omverdenen har standardisert på Internett-protokollen TCP/IP. Problemer av denne typen har fått IBM til å endre holdning til hvordan kunden skal foreta sine teknologiske valg. IBM søker seg ut av den proprietære tvangstrøyen.

- Vi har strukturert nettprogramvaren vår slik at kunden skal kunne ta avgjørelser om sentrale applikasjoner, plattformer og stamnett uavhengig av hverandre. Det betyr at vi for eksempel tilbyr både løsninger der man kan kjøre TCP/IP over SNA, og løsninger der man kjører SNA over TCP/IP.

Java spiller en viktig rolle i IBMs nye filosofi.

- Java er kritisk for målet om at programvare skal skrives én gang og fungere overalt. Det reiser viktige spørsmål rundt båndbredde og metoder for å effektivisere applikasjonene.

- Java-ytelse avhenger av to forhold: Nedlastingstid og kjøretid, forklarer produktsjef Ric Telford. - Java har helt spesielle forutsetninger, siden det først må lastes ned og så tolkes lokalt. Sanntidskompilering lokalt kan øke ytelsen. Men viktigst er at programmet struktureres slik at kjøringen kan begynne lenge før alt er på plass i brukerens maskin. Det nytter ikke å bare porte fra et annet programmeringsspråk.

Båndbredde-hensyn er også viktige for eNetwork Wireless, den delen av familien som har med mobil tilgang å gjøre.

- Om kort tid vil 75 prosent av klientene være bærbare, sier Duncan. - De fleste applikasjonene er skrevet med tanke på lokalnett der båndbredde ikke er et problem. Med trådløst samband er problemet akutt, og man må også ta hensyn til at trådløse systemer fordrer at klienten stadig koples til og fra nettet.

IBM har håndterer dette ved blant annet å utvikle nye metoder for cache og komprimering.

eNetwork-programmene på serversiden heter Communications Server. De viktigste nyhetene er knyttet til Comm Server 390.

- S390-stormaskinene skal bli bedriftenes superserver, sier Telford. - Vi har skrevet om hele TCP/IP-biten til Coomm Server 390, slik at hastigheten er firedoblet. En annen viktig nyhet er dynamisk ruting rundt noder der nettet svikter.

Det er flere nyheter på S390, og på Comm Server for henholdsvis NT, OS/2, AIX og NetWare.

På klientsiden er Java-klienten Host-on-Demand oppgradert til versjon 2.0, nå i 100% Pure Java. Denne klienten er følgelig plattformuavhengig, og kjører mot en ny snutt på Comm Server 390 som sikrer klienten tilgang til 3270-applikasjoner og data.

Den "vanlige" klienten Personal Communication 4.2 er oppgradert med en ODBC-driver. Den kan innlemmes i Windows-skreddersøm, slik at applikasjoner som Excel, Approach eller Access kan brukes å hente og bearbeide sentrale data. Den har ellers en rekke emuleringer.

Den trådløse biten er omdøpt fra ARTour til eNetworking Wireless. Den sentrale egenskapen her skal være evnen til valg av ulike protokoller - GSM, Mobitex, ulike DATA TAC-varianter osv - slik at selve applikasjonene gjøres protokolluavhengige. IBMs løsning gjør det uavhengig av teleleverandørens dataløsning.

Til toppen