IBM samler støtte til en kamp mot ISO

IBM er oppgitt over hemmelighold og intriger: De vil ha en ny organisasjon og åpne prosesser.

IBM samler støtte til en kamp mot ISO

IBM er oppgitt over hemmelighold og intriger: De vil ha en ny organisasjon og åpne prosesser.

IBM melder at de per i dag vil endre sin offisielle politikk overfor organer og prosesser innen internasjonal IT-standardisering. Selskapet vil revurdere sitt medlemskap i eksisterende organer, og vurdere å bidra til at det opprettes nye organer der det legges vekt på kvalitet og på åpenhet, heter det.

Den nye politikken er formulert med utgangspunkt i en seks uker lang samtale som IBMs sjef for standardisering, Bob Sutor, organiserte i sommer med 70 «uavhengige, framtidsrettede eksperter over hele kloden, med bakgrunn innen akademia, standardiseringsorganer, juss og offentlig forvaltning».

Denne diskusjonen, og den nye politikken, presenteres på IBMs nettsted: Standards Wiki & Discussion.

IBM har innkalt til et toppmøte i november for å diskutere behovet for større satsing på kvalitet og åpenhet i det internasjonale arbeidet for åpne IT-standarder.

Toppmøte organiseres i samarbeid med Yale University. All deltakelse skjer på grunnlag av personlige innbydelser. Målet er å komme fram til konkrete tiltak for å bedre «miljøet» rundt formuleringen av standarder.

Det kommer klart fram at IBMs og den øvrige kritikken mot hemmelighold, intriger og dårlig kvalitet i standardiseringsprosessen er rettet mot den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO generelt, og måten Microsoft utnyttet beslutningsorganene i ISO til sin fordel for å få vedtatt dokumentformatet Office Open XML (OOXML) som ISO-standard.

    Les også:

IBM har ikke vært alene om å mene at de vedtatte spesifikasjonene for OOXML er så kompliserte at de bare egner seg for Microsoft selv, og at vedtaksprosessen var manipulert.

I et intervju med Wall Street Journal anklager Sutor også Ecma International som sertifiserte OOXML og siden formelt frontet formatet overfor ISO. I en kommentar avviser Ecma-sjef Istvan Sebestven at organisasjonen har latt seg kjøpe, noe IBM heller ikke har påstått.

I tillegg til manglende åpenhet, intriger og dårlig kvalitet på vedtak, mener Sutor at prosesser fram mot IT-standarder generelt sett er preget av at høye kostnader utelukker mindre aktører, og av at håndteringen av opphavsrett er for komplisert.

Slik formulerer IBM sin nye politikk for IT-standardisering:

  • Deltakelse i standardiseringsorganer skal bygge på en vurdering av i hvilken grad deres prosesser er åpne og fremmer kvalitet, samt medlemskapsregler og regler for opphavsrett. IBM vil revurdere sin deltakelse i standardiseringsorganer med utgangspunkt i disse kriteriene.
  • IBM sil oppmuntre rike og fattige land til å slutte seg til åpne globale standarder og delta i utviklingen av slike standarder.
  • IBM vil fremme prosedyrer innen standardiseringsorganer med tanke på at avgjørelser om teknologi, avstemminger og vedtak gjennomføres på rimelig vis av uavhengige deltakere, upåvirket av utilbørlige hensyn.
  • IBM vil samarbeide med åpne standardiseringsorganer og utviklerfellesskap for å sikre at åpne standarder for samspill mellom programvare er fritt tilgjengelige og praktiske å implementere.
  • IBM vil bidra til å drive frem utviklingen av «klare, enkle og konsistente» regler for hvordan standardiseringsorganer skal forholde seg til opphavsrett.

IBM sier de selv vil ta følgende skritt for å sette prinsippene ut i livet:

  • Revurdere sitt medlemskap i standardiseringsorganer
  • Oppmuntre lokale krefter overalt hvor IBM driver sin forretningsvirksomhet til å anvende og delta i utviklingen av standarder som tilfredsstiller kravene til brukere verden over.
  • Arbeide for å reformere prosedyrer i standardiseringsorganer slik at ikke stråmenn og surrogater kan utnyttes når standarder skal utvikles og vedtas.
  • Samarbeide med standardiseringsorganer og interesserte parter for å strømlinjeforme og konsolidere lisenser og regler for opphavsrett, med det mål å fremme samspill mellom programvare gjennom åpne standarder.

Det er med andre ordet duket for at IBM leder an i et frontalangrep mot ISO og andre standardiseringsorganer, med tanke på å hindre enhver gjentakelse av prosessen som lot Microsoft vinne fram med dokumentformatet OOXML.

    Les også:

Til toppen