IBM/SAP-produkt kaster skygge over Microsoft

Fellesprosjektet «Alloy» kan drepe håpet om å gjøre Office til hovedklient i SAP-miljøer.

IBM/SAP-produkt kaster skygge over Microsoft

Fellesprosjektet «Alloy» kan drepe håpet om å gjøre Office til hovedklient i SAP-miljøer.

I januar i fjor ble det kjent at SAP og IBM hadde trappet opp sitt 35-årige samarbeid med et prosjekt for fellesutviklet programvare, kjent som «Atlantic». På det pågående kundearrangement i Orlando for IBM Lotus, Lotusphere, kunngjorde IBM og SAP at dette prosjektet innen utgangen av mars vil munne ut i at de to går samme om å markedsføre sitt første felles produkt, døpt Alloy, det engelske ordet for legering. Symbolikken er ikke vanskelig å få tak i, men Lotus-sjef Bob Picciano gjorde uttrykkelig oppmerksom på at legeringer ofte er langt sterkere enn sine bestanddeler.

Alloy er en applikasjon beregnet på store bedrifter som forvaltes gjennom SAPs største system, Business Suite, og der tusener av ansatte er utstyrt med Lotus Notes som klient for e-post og avtaler, og eventuelt også, dersom de utnytter funksjonaliteten i de nyeste utgavene av denne klienten fullt ut, lynmeldinger, tilstedeværelse, forent kommunikasjon og alle kontorapplikasjonene i Lotus Symphony, et gratis OpenOffice.org-basert alternativ til Microsofts kontorpakke Office. IBM og SAP har 13 000 bedriftskunder felles, og et flertall av disse kan formodes å bruke Notes.

Poenget med Alloy er å gi Lotus Notes-brukere direkte tilgang til all brukerrettet funksjonalitet i SAP.

Det som nevnes konkret er rapporteringsverktøy, innkjøpsverktøy, datastyringsverktøy, livssyklusverktøy for produkter og analyseverktøy. Det legges til at Alloy støtter arbeidsflyt i SAP og bruken av roller i Notes-klienten. Alloy vil leveres med en rekke standardelementer for arbeidsflyt og rapport. Disse vil kunne tilpasses lokale forhold gjennom standard verktøy fra både Lotus Domino og SAP. Kunder vil kunne henvende seg til den de foretrekker av SAP og IBM for å få support, og konsulentstøtte kan hentes fra begge samt fra annet hold.

Alloy vil være markedsklar i løpet av mars, og vil selges av både IBM og SAP.

Produktet kan betraktes som en fjær i IBMs hatt i den evige konkurransen med Microsoft.

Microsoft har nemlig selv et produkt som er utviklet i samarbeid med SAP, og som skulle gjøre Office-applikasjoner som Outlook og SAP til klienter mot SAP-systemer i store bedrifter, altså akkurat det samme som Alloy.

Lotus-sjef Bob Picciano har med Alloy fått et vesentlig innpass i SAP-miljøer.
Lotus-sjef Bob Picciano har med Alloy fått et vesentlig innpass i SAP-miljøer.

Dette felles Microsoft-SAP-produktet ble kjent i april 2005 mens det var på prøvestadiet under navnet Mendocino. I mai året etter munnet det ut i fellesproduktet Duet, som har fått et eget nettsted, duet.com. Som man vil se, er ikke nyhetene herfra spesielt ferske. Duet har også egne sider på SAPs nettsted, der det legges ut hvordan Duet «revolusjonerer» hvordan forretningsfolk gis tilgang til bedriftsapplikasjoner. Duet er per i dag i versjon 1.5.

Trass i dette produktet velger altså SAP å gå inn i et tilsvarende prosjekt med IBM Lotus. Tydelige krav fra de mange felles kundene ble oppgitt som vesentlig utløsende faktor for Atlantic-prosjektet.

Tre store bedrifter som var med på betaprosjektet til SAP og IBM, stilte opp på Lotusphere for å tilkjennegi sine gode erfaringer med Alloy: Coca Cola, Colgate-Palmolive og Arla Foods. Coca Cola gjorde den største innsatsen, ved å la sin visepresident Jean Michel Ares opptre på scenen under åpningen, og delta på en demonstrasjon.

På tiden rundt da Microsofts SAP-prosjekt ble til, burde Coca Cola ha vært en selvskreven partner på Mendocino, med sin kombinasjon av Microsoft Exchange og store SAP-systemer. Slik gikk det ikke. Coca Cola, på grunnlag av tidligere utgaver av Notes/Domino – versjon 6 og 7, ikke 8 som kom tidlig i 2007 og som betraktes som et enormt framskritt – fant at Notes/Domino var en bedre plattform enn Exchange og Outlook.

– Vi har 15 000 SAP-brukere fordelt på 20 språk, fortalte Coca Colas visepresident Jean Michel Ares fra hovedscenen på Lotusphere. – Vi ønsket en mer effektiv og enklere brukeropplevelse, og også å kunne levere tjenester til mobile brukere med Blackberry eller tilsvarende enheter. Vi samarbeidet med Lotus innenfor Project Atlantic, fordi vi fant at Lotus tilfredsstilte alle våre grunnleggende kriterier, som åpen og lett integrerbar plattform.

Under demonstrasjonen av Alloy ble det blant annet vist hvordan arbeidsflytrutinene i SAP genererer oppgaver som leveres til dem det angår gjennom e-post.

Arbeidsoppgaven framstår som en «widget», altså et grafisk element med underleggende funksjonalitet som utløses når man klikker på den. Notes-klienten ble brukt til å bearbeide oppgaven: Det ble vist hvordan saksbehandlingen også kunne foregå mens klienten var frakoplet nettet.

Visepresident Michael Reh i SAP mener Lotus Notes kan gi all nødvendig klientfunksjonalitet mot SAPs hovedprodukt Business Suite.
Visepresident Michael Reh i SAP mener Lotus Notes kan gi all nødvendig klientfunksjonalitet mot SAPs hovedprodukt Business Suite.

Visepresident Michael Reh i SAP deltok sammen med Lotus-sjef Picciano på en pressebriefing etter hovedinnledningen, og forklarte at poenget med Alloy er også å bygge bro mellom den strukturerte og den ustrukturerte verden, og at applikasjonen brukes av menige så vel som av kunnskapsarbeidere og ledere.

– Det dreier seg om å lage en ordning der SAP er den enhetlige kilden for all forretningsdata, og at disse gjøres tilgjengelig gjennom Lotus Notes, sa han blant annet.

På denne briefingen ville ikke Picciano kommentere konkurransen mellom Lotus Notes og Microsoft Office, verken generelt eller som klient mot SAP. På en intervjurunde seinere med nordiske og latinamerikanske journalister kom Picciano likevel fram til det åpenbare poenget: Etter hans mening er Alloy-plattformen rikere for SAP enn noe av det Microsoft kan tilby.

    Les også:

Til toppen