IBM satser milliarder på grønne datasentre

«Project Big Green» skal spare energi og minske CO2-utslipp i egne og kunders datasentre.

IBM satser milliarder på grønne datasentre
Bilde:

IBM kunngjorde i går at de hvert år framover vil sette av en milliard dollar – 6 milliarder kroner – til tiltak som kan redusere energibruken i datasentre, både selskapets egne og ute hos kundene.

Selskapet regner med at «Project Big Green» vil gi betydelig lavere strømforbruk, og redusere utslipp av klimagass og andre faktorer som påvirker miljøet negativt.

Prosjektet består av produkter og tjenester. IBM antar at et gjennomsnittlig datasenter på 2300 kvadratmeter vil kunne redusere strømforbruket med 42 prosent. Dersom tiltakene anvendes på alle USAs datasentre, vil det gi en reduksjon i utslipp av klimagass på 7439 tonn, heter det.

Behovet for å redusere strømutgiftene er en betydelig del av motivasjonen for prosjektet.

IBM viser til at datasentres utgifter til strøm, ifølge IDC, i dag svarer til om lag 50 prosent av utgiftene til maskinvare. Strømutgiftene øker i dag så raskt at de i løpet av fire år vil tilsvare over 70 prosent av utgiftene til maskinvare.

IBM har stor egeninteresse av å angripe denne problemstillingen: Selskapet driver verdens største kommersielle IT-infrastruktur, og har totalt mer enn 740.000 kvadratmeter datasentre fordelt på seks verdensdeler.

Ved å anvende tiltakene og tjenestene i Project Green, venter IBM å kunne doble datakapasiteten innen tre år, uten at verken strømforbruket eller CO2-utslippene øker. Den samlede strømbesparelsen anslås til fem milliarder kWh årlig.

Project Green oppsummeres i fem trinn:

  • Evaluering av datasenterets energisituasjon, med blant annet termiske analyser på 3D-modeller
  • Planlegging og bygging eller ombygging for å oppnå større energieffektivitet:
  • Virtualisering av IT-infrastrukturen og innføring av dedikerte prosessorer i stormaskinene
  • Innføre programvare for løpende kontroll over energiforbruket
  • Utnytte væskebaserte kjølesystemer både innenfor og utenfor datasentrene

Detaljene i hvert av disse tiltakene er nærmere presentert på IBMs nettsted: Project Big Green.

;