IBM satser milliarder på lagringsnett

IBM vil satse 400 millioner dollar (3,4 milliarder kroner) på produkter, tjenester, testsentre og kundesentre innen lagringsnett. 1000 nye ansatte skal hyres.

IBM vil satse 400 millioner dollar (3,4 milliarder kroner) på produkter, tjenester, testsentre og kundesentre innen lagringsnett. 1000 nye ansatte skal hyres.

I dag har IBM om lag 2600 medarbeidere innen lagring. Initiativet innebærer blant annet at det skal opprettes over 50 løsnings- og demonstrasjons-sentre i USA, Europa og Asia, og at IBM Global Services skal opprette en rekke nye tjenester.

IBM kunngjorde også at det er åpnet nye testsentre for lagringsnett i Montpellier i Frankrike og i Mankuhari i Japan, i tillegg til det som allerede finnes i Gaithersburg i den amerikanske delstaten Maryland og i Mainz i Tyskland.

Det første av de varslede demonstrasjonssentrene i Europa skal åpnes med det første i nærheten av Nice i Frankrike. Sentrene skal drives i samarbeid med lokale løsningsleverandører.

IBM forsikrer at satsningen innen lagringsnett - også kjent som SAN eller Storage Area Network - skal bygge på åpne standarder. En vesentlig del av innsatsen på produkt- og tjenestesiden skal rettes inn mot å gjøre det mulig for kunder å bygge lagringsnett med komponenter fra andre leverandører. Selskapet uttaler samtidig at initiativet skal bringe IBM tilbake til første plass innen lagring, det vil si gå forbi EMC.

Lagringsnett betyr at man samler disker, båndstasjoner og andre lagringsmedier i egne optiske nettverk som tildeler virtuelle partisjoner til praktisk talt diskløse tjenere. Ifølge Jean-Claude Munster i IBMs belgisk-franske lagringsnettpartner Telematics & Services er lagringsnett tiårets mest komplekse IT-teknologi, fordi det krever kompetanse innen alle hovedområder fra optisk fiber til lagring. Samt alle kurante operativsystemer og programvareapplikasjoner.

Lagringsnettjenestene fra IBM Global Services skal omfatte konsulentstøtte for å vurdere kundebehov, planlegging og konstruksjon av løsninger, samt implementering, service og outsourcing.

Det er kunngjort nye modeller av ESS (Enterprise Storage Server, populært kjent som "Shark") der blant annet 16 gigabytes med mellomlager (cache) skal bidra til å doble gjennomstrømningskapasiteten. IBM vil tilby en pakke med disker, optisk utstyr og programvare som kan gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å bygge et lagringsnett med utgangspunkt i utstyr de allerede har. En ny lagringsnettløsning bygget på to NetFinity-tjenere i klynge - maskinene kan stå inntil 10 kilometer fra hverandre - er også lansert.

4. april vil Tivoli kunngjøre en løsning for lokalnettuavhengig drift av lagringsnett, loves det.

Kritiske røster i amerikansk fagpresse peker på at støyen som IBM lager rundt dette initiativet kan dekke over dårlig samvittighet overfor lagringsmarkedet siden selskapet ligger etter på produktsiden. Blant egenskapene som IBMs lagringsnettilbud savner, og som markedet har etterlyst, er kontinuerlig kopiering av data mellom installasjoner som er plassert fjernt fra hverandre ("peer to peer remote copying") og straksbilder (flash copy) av filer til bruk i datavarehus og gjenoppretting etter katastrofer. IBM lover at disse egenskapene skal være på plass til høsten.

Les mer om lagringsnett:


Jiro blir til lagring som Java til programmering
90 prosent av IT-investeringen blir lagring
Lagringsnett på 17 terabytes med garantert oppetid
EMC ikke lenger kun for de største

Til toppen