IBM selger fransk superdatakraft over Internett

Et nytt tallknuseranlegg i Montpellier er IBMs andre senter for «Deep Computing Capacity on Demand».

Et nytt tallknuseranlegg i Montpellier er IBMs andre senter for «Deep Computing Capacity on Demand».

I juni i fjor åpnet IBM sitt første senter for «Deep Computing Capacity on Demand» i Poughkeepsie i delstaten New York. Anlegget ble nylig utvidet til å omfatte over 2300 servere – med Intel- og AMD-prosessorer – organisert i klynger med tanke på å tilby størst mulig tallknuserkapasitet. Regnekraften er tilgjengelig for IBMs kunder over Internett. Målgruppen er selskaper som innimellom har behov for omfattende beregninger, men for hvem det ikke er regningssvarende å investere i et eget anlegg. IBM sikter mot bransjer som olje, bioindustri, animering, elektronisk design og finanstjenester.

I dag kunngjør IBM at senter nummer to for «Deep Computing Capacity on Demand» er åpnet i Montpellier i Frankrike, der selskapet allerede en regnesentral med stormaskin, Unix-maskiner og en stab av kompetente konsulenter. Dette senteret samler massivt parallelle høyhastighets klynger basert på Unix (pSeries-maskiner, med Power-prosessor), Linux (pSeries eller Intel-drevne xSeries-maskiner) og Windows (xSeries).

Grid gir ny betalingsmodell

Ved siden av å selge tallknuserkapasitet, fungerer disse to sentrene som utstillingsvinduer for IBMs klyngeteknologi. IBM sier de etter hvert vil implementere en form for samkjøring – «grid» – av datakraften mellom sentrene. Det vil åpne for en svært effektiv fordeling av sentrenes kapasitet. IBM vil da prøve ut en alternativ betalingsmodell, der kundene ikke behøver å reservere tid. I stedet fordeles belastningen på klyngene eller deler av klyngene i de to sentrene av samkjøringsteknologien, slik at kundene kan faktureres for den regnekapasiteten de faktisk bruker, og ikke for tiden de disponerer en bestemt mengde datakraft.

Til toppen