IBM ser svært lyst på økonomien

2008 var rekordår for både omsetning og resultat. Sam Palmisano tror 2009 blir enda bedre.

Under Sam Palmisano leverte IBM rekordomsetning og rekordresultat i 2008.
Under Sam Palmisano leverte IBM rekordomsetning og rekordresultat i 2008.

2008 var rekordår for både omsetning og resultat. Sam Palmisano tror 2009 blir enda bedre.

ORLANDO (digi.no) - IBM leverte i går kveld tall for fjerde kvartal og for hele 2008. Mens andre store IT-selskaper sliter og varsler nedbemanning, har IBM greid å trimme kostnadene og fokusere produkt- og tjenesteporteføljen såpass i forkant av krisen, at resultatet gjør et hopp på 12 prosent, til 4,4 milliarder dollar, selv med en nedgang i omsetningen på 6 prosent, til 27,0 milliarder dollar, sammenliknet med fjerde kvartal 2007.

Stigende dollarkurs forklarer en del av omsetningssvikten. Mesteparten av IBMs forretninger er i det amerikanerne kaller «utlandet». Korrigert for valutasvingninger, er nedgangen i omsetningen 1 prosent.

Geografisk sett gir dollarkursen størst utslag i «Emea» (Europa, Midtøsten og Asia), der omsetningen falt 12 prosent, til 9,5 milliarder dollar. Korrigert for valutakursendringene, er nedgangen 1 prosent.

I Amerika falt omsetningen med 2 prosent til 11,5 milliarder dollar, i Asia/Stillehavet falt den med 1 prosent til 5,5 milliarder dollar.

Over halvparten av IBMs omsetningen, 14,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, er knyttet til tjenester. «Global Technology Services» er størst, med 9,6 milliarder dollar, 4 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2007. «Global Business Services» er ned 5 prosent til 4,7 milliarder dollar.

Innen programvare er det framgang. IBM skiller mellom mellomvare som økte med 4 prosent til 5,2 milliarder dollar, og operativsystemer som falt med 6 prosent til 622 millioner dollar. Alt i alt økte IBM sin programvareomsetning med 3 prosent til 6,4 milliarder dollar.

Innen maskinvare er det samlet sett en tilbakegang på 20 prosent til 5,4 milliarder dollar. Omsetningen av x86-servere falt med 32 prosent, av stormaskiner med 6 prosent, og av lagringssystemer med 20 prosent. Bare Unix-serverne System p økte, med 8 prosent. For de særegne System i er svikten 92 prosent.

Under Sam Palmisano leverte IBM rekordomsetning og rekordresultat i 2008.
Under Sam Palmisano leverte IBM rekordomsetning og rekordresultat i 2008.

Da IBM-sjef Sam Palmisano skulle gjøre opp status for hele 2008, kunne han konstatere nye årsrekorder innen omsetning, resultat før skatt og resultat per aksje, på henholdsvis 103,6 milliarder dollar, 16,7 milliarder dollar og 8,93 dollar.

Palmisano mener 2009, resultatmessig, tegner til å bli enda bedre. Han venter et resultat per aksje på «minst» 9,20 dollar. Dette målet hever seg godt over analytikernes forventning om 8,75 dollar per aksje. Palmisano tror IBM ligger an til videre vekst i 2010, der målet er å gi et resultat i overkant av 10 dollar per aksje.

Analytikerne forklarer at IBM har redusert kostnadene jevnt over lang tid, og lykkes i å endre forretningsmodellen slik at om lag 40 prosent av omsetningen og 60 prosent av overskuddet kommer fra produkter og tjenester som selges på abonnementsbasis eller gjennom fornybare årsavtaler. De peker også på at mange av produktene og tjenestene er av en slik art at det simpelthen ikke lar seg gjør for kundene å kvitte seg med dem, selv i dårlige tider.

Under normal handel, altså før tallene og 2009-utsiktene ble kjent, falt IBM-aksjen i går med 2,94 dollar til 81,98 dollar. Da tallene ble kjent etter børsens stengetid, økte aksjen til 85,30 dollar.

Den neste store IT-aktøren som offentliggjør tall for siste kvartal 2008, er Microsoft. Det skjer torsdag kveld, norsk tid.

    Les også:

Til toppen