IBM skal fornye Norges skjemarapportering

IBM har vunnet kontrakten for å fornye teknologien til Oppgaveregisteret i Brønnøysund.

IBM har vunnet kontrakten for å fornye teknologien til Oppgaveregisteret i Brønnøysund.

IBM har inngått en kontrakt med de offentlige registrene i Brønnøysund om utvikling av neste generasjons støttesystemer og tjenester for skjemarapportering til det offentlige. Oppgaveregisteret i Brønnøysund, som allerede er i stand til å administrere metadata til mer enn 700 skjemaer for over 50 forskjellige offentlige etater, og som nylig ble tildelt «Best Practice Award» fra OECD, skal utvikle sine tjenester på grunnlag av enda mer avanserte løsninger. IBM Norge vant kontrakten i konkurranse med Proxycom og Norsk Regnesentral.

Målet for videreutviklingen av Oppgaveregisterets IT-system er å utvide bruksområdet slik at offentlig innrapportering kan gjøres enda mer effektiv.

– Prosjektet vekker internasjonal interesse siden Oppgaveregistret allerede ligger i første rekke i verden når det gjelder lovhjemlet rapporteringsplikt og tilhørende støttesystemer og tjenester, sier kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn i IBM Norge. – utfordringene som Oppgaveregisteret har laget løsninger for og som nå skal videreutvikles, er tema for forskning og standardisering blant annet innen IBM Watson Research Center, EUs 6. rammeprogram, UN/CEFACT, Oasis og OMG.

Eksempler på nye bruksområder kan være etablering av metadata for rapportering mellom kommune og stat, mellom etater, eller for å definere webtjenester («web services») tilbudt av offentlig sektor, heter det i en pressemelding.

Målet for prosjektet er å utvikle funksjonalitet som vil være et egnet utgangspunkt til etablering av standardløsninger for elektronisk innrapportering på verdensbasis, i form av en enhetlig modelleringsfilosofi for nasjonale og internasjonale metadatabaser, heter det videre.

Til toppen