IBM skal øke Norges olje- og gasslager

IBM skal bistå Statoil med integrasjon og utvikling av ny teknologi for å effektivisere drift av olje- og gassfelt.

IBM skal bistå Statoil med integrasjon og utvikling av ny teknologi for å effektivisere drift av olje- og gassfelt.

IBM går sammen med ABB, Aker Kværner og svenske SKF i et konsortium for hjelpe Statoil med nye løsninger for integrert drift av olje- og gassfelt.

Økende etterspørsel og forbruk av energi gjør at olje- og gassindustrien må finne nye måter å utvinne olje på, raskere og mer effektivt. Oljefelts levetid må utnyttes maksimalt.

Målsetningen for Statoils prosjekt er å øke levetiden og utvinningsgraden for olje- og gassfelter gjennom utstrakt bruk av teknologi som avansert prosesstyring, instrumentering og fjernstyring. Samtidig skal teknologien gi gevinster for sikkerheten og redusere sjansene for negativ miljøpåvirkning under drift.

Prosjektet vil spesielt se på områder som tilstandsovervåking, planlegging av revisjons- og vedlikeholdsstanser, mer effektivt vedlikehold og bruk av roboter på offshoreinstallasjoner.

Gjennom bruk av åpne standarder og middelvare vil det bli utviklet løsninger for intelligent overvåking av felt under produksjon og det vil bli gjort en integrasjon av ulike applikasjoner for prosessering og tolking av data.

– Denne avtalen kan betraktes som startskuddet for IBMs nye satsing på petroleumsvirksomheten. Vi bygger nå opp kompetanse og ressurser tilknyttet vårt regionskontor i landets oljehovedstad Stavanger, sier Morten Thorkildsen.

Prosjektet vil gå over tre og et halvt år og bemannes av 20 personer fra Statoil og konsortiet som vil jobbe med prosjektet på heltid. Verdien av prosjektet er estimert til 120 millioner kroner.

Til toppen