IBM skal overvåke kyr på beite

IBM skal overvåke kyr på beite

IBM tar i bruk Internett, RFID-teknologi og en datasentral for å holde øye med farlige kuer.

IBM og resten av IT-bransjen satser stort på RFID-teknologien. Teknologien benyttes for å effektivisere logistikken og for å sikre verdifulle gjenstander.

Nå har tiden kommet for også å benytte RFID-teknologien på levende dyr.

Sammen med Tekvet Wireless har IBM nå utviklet løsninger for å merke kuer og sauer med det de kaller "elektroniske bjeller". Disse "bjellene" er RFID-brikker som festes til buskapen for å enklere kunne overvåke dyrenes helsetilstand.

Kugalskap og munn- og klovsyke er alvorlige trusler mot produksjon av storfekjøtt og melk. Sykdomsutbrudd får salget til å falle drastisk, og kostnadene i etterkant blir gigantiske for landbruket. Ved hjelp av IBMs nye løsning skal man bli i stand til å oppdage sykdomsavvik på et tidligere tidspunkt.

Løsningen består av en RFID-brikke som festes i dyrets øre og måler helsedata. Det kan for eksempel være dyrets kroppstemperatur. Målingene fra tusenvis av kyr overføres automatisk og trådløst til IBMs datasystemer som varsler via internett når det oppdages unormale avvik. Varslingene kan mottas via en håndholdt enhet som for eksempel en mobiltelefon, og gi informasjon om at Dagros nå har 39,5 i feber. På den måten kan man ta affære umiddelbart når et dyr blir sykt og forhindre at farlige sykdommer spres eller at smittsomt kjøtt kommer ut til salg i butikkene.

Ifølge IBM kan løsningen også benyttes til å avdekke sauesykdommer som alveld og skrapesyke.

Til toppen