IBM skal selge Nokias programvare for servere

Avtalen med IBM åpner for løsninger der Nokias mobiltelefoner fungerer som klienter i bedrifters datanettverk.

Ifølge Wall Street Journal vil Nokia og IBM i dag kunngjøre en avtale som går ut på at IBM vil selge serverprogramvare fra Nokia til sine kunder. Poenget med dette er at ansatte utstyrt med Nokias Symbian-baserte mobiltelefoner skal kunne bruke dem som klienter mot bedrifters interne nettverk.

Det innebærer at telefonene vil kunne brukes til å sende og motta e-post, ajourføre og lese avtalebøker, kontaktlister og oppgavelister, og forholde seg til bedriftsspesifikke applikasjoner.

Til toppen