IBM slår sammen og får 50 nye SAP-hoder

Intet er så hett som SAP-kompetanse og nå sikrer Morten Thorkildsen seg 50 hoder på en enkel måte.

Folk som kan implementere og tilpasse SAP-systemer var det første som det ble mangel på, det skjedde høsten for to år siden og siden har IT-ledigheten falt jevnt og trutt.

Det er derfor et enormt press på SAP-folk og IBM har den største utfordringen, får snart skal selskapet starte opp det store Los/Golf-prosjektet for Forsvaret igjen.

Men med et håndgrep har IBM Norge-sjef Morten Thorkildsen skaffet seg 50 SAP-folk. Årsaken er at IBM lenge har eid R5 Consulting, og nå innlemmes selskapet i IBM.

R5 Consulting blir med virkning fra årsskifte integreret som egen avdeling under IBMs konsulendivisjon, Global Business Services. Alle eksisterende kundekontrakter videreføres i regi av GBS, og alle ansatte tilbys ansettelse i GBS.

R5 opprettholdes som eget merkenavn med fortsatt fokus på SMB-kunder. I tillegg blir R5 kjernen i IBM Norges samlede SAP-kompetanse, med selskapets nåværende lokaler på Lysaker som et samlingspunkt.

Rolf Gunnar Larsen overtar som leder av R5 etter Tom W. Guldbrandsen som fratrer etter eget ønske.

– Vi styrker vårt samlede SAP-miljø til beste for våre kunder, kommenterer Rolf Gunnar Larsen. I en periode hvor etterspørselen etter SAP-kompetanse er stor, skaper denne organiseringen en større fleksibilitet i forhold til bemanning av IBM/R5 SAP-oppdrag, fortsetter Larsen.

Til toppen