IBM snur i saken om Sun og webtjenesteforening

IBM skal ha foreslått et kompromiss som åpner for at Sun kan få plass i styret til WS-I.

IBM skal ha foreslått et kompromiss som åpner for at Sun kan få plass i styret til WS-I.

Ifølge ZDNet skal IBM ha gitt etter for argumentet om at Sun kvalifiserer til mer enn bare vanlig medlemskap i Web Services Interoperability Organization siden Java kan forventes å spille en sentral rolle som bærer av webtjenester. WS-I ble opprettet på initiativ fra IBM og Microsoft. Sun ble tilbudt medlemskap på vanlige betingelser, men ble avvist da det ba om gründerstatus med automatisk medlemskap i WS-Is styre. Avvisningen skyldes veto fra Sun og Microsoft.

Les også:

Forrige fredag skal IBM ha fremmet et forslag som går ut på å utvide styret med to plasser til vanlige medlemmer av WS-I. Hvis Sun melder seg inn, vil selskapet måtte tevle om plassen med en rekke kandidater, blant dem Ariba, Cisco, Compaq, KPMG, Novel, Reuters, Tibco, Verisign og WebMethods.


I et forsøk på å avverge orkesløs krangel, vil IBM antakelig støtte Suns kandidatur.

Sun har ikke kommentert IBMs forslag.

Microsoft skal ikke være innstilt på å endre styresammensettingen i tråd med det IBM foreslår.

Til toppen