IBM søker patent på Twitter-frie møter

Flere enn deg er lei møtedeltakere som trakter pc-en i stedet for å følge med.

IBM søker patent på Twitter-frie møter

Flere enn deg er lei møtedeltakere som trakter pc-en i stedet for å følge med.

IBM har levert en patentsøknad som tyder på at flere medarbeidere kan ha reagert på kolleger med et manisk forhold til Lotus-verktøyene for sosiale nettverk. Verktøyene brukes så intenst internt, og spiller en så stor rolle for ledelsen, at «Sametime» omtales som «Sam time», uhøytidelig oppkalt etter toppsjef Sam Palmisano. De gjør det så godt som umulig å komme utenfor kollegenes rekkevidde, i en eller annen form.

Søknaden er tilgjengelig på web som United States Patent Application 0090063996. Den fullstendige tittelen er «Methodology and process for suppressing de-focusing activities during selective scheduled meetings», eller «metode og prosess for å slå ned på defokuserende virksomhet under utvalgte avtalte møter».

I formålsparagrafen beskrives oppfinnelsen som programvare for å hindre distraherende pc-relaterte aktiviteter på møter. Med andre ord: Oppfinnelsen skal gjøre det umulig å bruke medbrakt pc til andre forhold enn det møteledelsen eller møteinnkalleren bestemmer. Møtedeltakere skal ikke kunne lese e-post, svare på lynmeldinger, bruke Twitter, oppdatere sin Facebook-profil, la seg distrahere av spill eller lese uvedkommende dokumenter.

Reglene for hva som er tillatt og ikke håndheves av den samme programvaren som brukes til å innkalle til møtet, og som deltakerne godtar å rette seg etter i det de bekrefter sin deltakelse.

Gitt at man er registrert som møtedeltaker, vil programvare automatisk sperre for all bruk av de forbudte tjenestene.

Løsningen vil også kunne brukes til å sperre tjenester i bestemte tidsperioder, for eksempel i arbeidstiden.

Hvordan dette skal realiseres er vanskelig å lese av selve søknaden. Illustrasjonene i søknaden er begrenset til svart-hvitt skisser av tre tenkte skjermbilder, som alle gjenspeiler ønsket om å varsle møtedeltakerne om at møtet er «eksklusivt» og følgelig underlagt regler om begrensede personlige IT-tjenester så lenge det varer.

Muligheter for person- eller rollebetingede unntak fra reglene, er ikke omtalt i søknaden. Kan det gjenspeile et ønske i IBM om å gjøre interne møter «Palmisano-frie», med mindre toppsjefen er selv fysisk tilstede?

Søknaden ble levert i 2007. Publikasjonen 5. mars i år innebærer ikke at den vil bli godkjent.

    Les også:

Til toppen