IBM taklet stor prosjekt-stopp

Neste runde av Golf-prosjektet er utsatt, men IBM-sjef Morten Thorkildsen har unngått problemer.

Neste runde av Golf-prosjektet er utsatt, men IBM-sjef Morten Thorkildsen har unngått problemer.

I utgangspunktet er scenarioet et mareritt for ledelsen av en stor konsulentstab. Din største kunde har lovet det flere store prosjekter. Du hyrer inn og får sysselsatt en stor del av staben, men når du er ferdig med første fase, blir neste fase utsatt og fra en dag til neste står plutselig står store deler av staben din ledig.

Dette kunne vært scenarioet IBM Norge-sjef Morten Thorkildsen kunne ha stått overfor, men flaks, evne til å se fremover og markedstrender har reddet IBM-sjefen.

Forsvaret la tidlig et totalt informasjonslokk på Golf-prosjektet, der totalrammen er på flere milliarder kroner. Prosjektet som skal samle alle økonomi og ERP-systemene våpengrenene har til et fellessystem er delt opp i flere faser.

Hvor mange som jobbet med LP1, som første fase het, vil ikke IBM kommentere, men i følge bransjekilder digi.no har snakket jobbet hele 140 personer med prosjektet på topp. De fleste var konsulenter på SAP, men også en del prosjektledere og andre funksjoner må ha vært fyllt.

Mange av disse ble så ledige i april i fjor da IBM var ferdig med det nye felles økonomi og lønnsystemet. Men penger til LP2, ny felles logistikk og forsyningssystem, var ikke kommet fra Stortinget.

Bransjefolkene digi.no har snakket med forteller nå at IBM kanskje nå har 35 ansatte hos Forsvaret nå, for IBM drifter foreløpig systemet for Forsvaret.

- Vi går ikke ut med konkrete antall på personer på prosjekter vi er inne, det varierer mye fra fase til fase, sier kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn i IBM Norge til digi.no.

Han bekrefter dog at det dreier seg om færre enn i april. Men dette har altså IBM taklet. En rekke konsulentselskaper digi.no har snakket med gjennom høsten og vinteren, peker ut et område og teknologi hvor etterspørselen er størst i Norge akkurat nå: SAP.

IBM har derfor ikke hatt noen problemer med å skaffe jobb til konsulentene som jobbet for Forsvaret. Thorkildsen fortalte nylig digi.no at IBM er utsolgt for tiden, noe Vassbotn bekrefter igjen.

Og med de nye konstnadsoverskridelsene i Forsvaret er trolig Thorkildsens nå ekstra fornøyd. For det kan dra ut i tid før Forsvaret nå kan gå til Stortinget og be om kanskje så mye som en milliard kroner til neste fase.

Stortinget skal først behandle dagens sprekk og så trolig se at tiltakene fungere og at Forsvaret har kontroll før man setter igang nye store prosjekter.

Etter LP2, ligger etter det etter planene også ann til en tredje fase. LP3 skal gi selvbetjeningsportal for de ansatte og vernepliktige, men disse planene er vagere.

Til toppen