IBM-tallene skuffet investorene

Oppkjøp, avdelingssalg og fallende dollarkurs forklarer IBMs vekst i omsetning og overskudd.

Oppkjøp, avdelingssalg og fallende dollarkurs forklarer IBMs vekst i omsetning og overskudd.

I kvartalet ut september omsatte IBM for 21,52 milliarder dollar, mot 19,82 milliarder i samme kvartal i fjor. Det er formelt sett en framgang på 8,6 prosent. Hadde dollarkursen holdt seg, ville veksten bare vært 4 prosent. I praksis kan veksten føres tilbake til oppkjøpene av PricewaterhouseCoopers og Rational Software, som mer enn oppveide omsetningstapet som følge av salget av IBMs harddiskavdeling til Hitachi.

En talsperson for IBM bekreftet at om man holder valuta og salg/oppkjøp utenfor, er omsetningen på samme nivå som i fjor. Markedet hadde ventet 21,8 milliarder dollar i omsetning.

Overskuddet spratt 36 prosent opp i forhold til samme kvartal i fjor, fra 1,31 milliarder dollar til 1,79 milliarder dollar, tilsvarende 1,02 dollar per aksje. Holder man fjorårets tapsbringende harddiskeavdelingen utenfor, og bare ser på overskudd fra virksomhet som var lik i begge kvartaler, økte overskuddet med mer beskjedne 5,4 prosent fra 1,69 milliarder dollar i fjor.

Forventningene var store til IBM tallene etter de gode Intel-tallene dagen før. Ved børsens stengetid lå IBM-aksjen på 92,74 dollar, etter å ha vært helt opp i 94,54 dollar. Da tallene ble kjent, falt kursen til 89,65 dollar.

Geografisk fordeling: Omsetningen fra virksomhet i vedvarende drift økte med 4 prosent (3 prosent korrigert for valutakursendringer) i Nord- og Latin-Amerika, til 9,4 milliarder dollar. I Europa, Midtøsten og Afrika økte den bokførte omsetningen med 19 prosent til 6,8 milliarder dollar. Korrigert for valuta, er økningen 7 prosent. I Asia/Stillehavsområdet økte omsetningen med 11 prosent til 4,8 milliarder dollar, 7 prosent korrigert. Globale OEM-inntekter falt 26 prosent (26 prosent korrigert) til 643 millioner dollar.

IBM tegnet store servicekontrakter i september-kvartalet for 15 milliarder dollar, mot 10,7 milliarder dollar i juni-kvartalet. Service – som også omfatter vedlikehold, installasjon og konsulentvirksomhet – genererte inntekter på 10,4 milliarder dollar, så vidt under halvparten av selskapets omsetning. Det er 17 prosent mer enn i september-kvartalet i fjor. Korrigert for valutasvingninger er framgangen 11 prosent.

Innen maskinvare falt omsetningen fra virksomhet i vedvarende drift med 1 prosent (5 prosent korrigert) til 6,7 milliarder dollar.

Servere og lagringssystemer økte med 6 prosent (0 prosent korrigert) til 3,2 milliarder dollar. Intel-baserte servere, Unix-servere og iSeries-maskiner gikk fram. Korrigert for valuta, falt omsetningen av stormaskiner, selv om tallet på solgt datakraft, målt i MIPS, økte med 30 prosent.

PC-er økte med 2 prosent (falt 2 prosent når man korrigerer for valuta) til 2,8 milliarder dollar. Prisfallet ble altså oppveid av økningen i antall enheter.

Omsetningen av programvare økte med 11 prosent (5 prosent korrigert) til 3,5 milliarder dollar. IBM fremhever gode tall for WebSphere (opp 12 prosent, korrigert 6 prosent), DB2 (opp 14 prosent, korrigert 8 prosent) og Tivoli (opp 25 prosent, korrigert 18 prosent). Selv Lotus gikk fram, med 9 prosent (1 prosent korrigert). Rational, som ble overtatt i første kvartal i år, stor for rundt 37 prosent av den samlede veksten innen mellomvare som utgjør den overveiende delen av IBMs programvare. Omsetningen av operativsystemer var beskjedne 610 millioner dollar, opp 6 prosent (0 prosent korrigert).

IBM har stadig problemer med å få til effektiv drift i sitt nye halvlederanlegg i East Fishkill i New York, på grunn av tekniske problemer. Nedbemanningene som IBM har gjennomført den siste tiden, har stort sett vært konsentrert rundt halvlederproduksjonen.

Selskapet mener det er tegn på at den økonomiske situasjonen har stabilisert seg, og at etterspørselen vil øke hos flere kunder i løpet av 2004. IBM mener dette vil utløse behov for 10.000 nye stillinger innen tjenester, mellomvare, Linux og standardbasert maskin- og programvare.. Det er dessuten avsatt 200 millioner dollar øremerket for å heve kompetansen til dagens over 100.000 ansatte,

Toppsjef Sam Palmisano advarer likevel at han mener det er for tidlig å si at man står over for en oppsving i økonomien.

Til toppen