IBM-testverktøy for år 2000-prosjekter

Ifølge IBM gir WITT Year2000 økt produktivitet spesielt i forbindelse med år 2000-prosjekter, men verktøyet kan brukes i enhver type testprosjekt. Verktøyet er Windows-basert.

Ifølge IBM gir WITT Year2000 økt produktivitet spesielt i forbindelse med år 2000-prosjekter, men verktøyet kan brukes i enhver type testprosjekt. Verktøyet er Windows-basert.

Ut fra synspunktet om at man bør optimalisere menneskelige ressurser i testaktiviteter, har automatisering av tester vært ett av de viktigste kravene. Verktøyets Auto Test Performer kan emulere en brukers operasjon via brukergrensesnittet til applikasjonsprogrammer og eksekvere et lagret testscenarie automatisk. Via en opptager kan operasjoner på tastaturet lagres i en script-fil, som automatisk spilles av en avspiller.

Auto Test Performer kan forbedre følgende testaktiviteter for applikasjoner skrevet i C/C++:

  • Regresjonstester
  • Langtidstester
  • Kompatibilitetstester
  • Stresstester

Gjennom 3270- eller 5250-skjermer i Windows 95/NT tilbys det opptaks-, avspillings- og sammenligningsmuligheter for S/390 og AS/400 applikasjoner utviklet i COBOL, PL/I eller andre programmeringsspråk.

Programmet kan kjøres på PC-er med Windows 95 eller Windows NT. Hvis testing av vertsapplikasjoner er nødvendig, kreves enten Personal Communications AS/400 og 3270 versjon 4.11 eller Personal Communications AS/400 versjon 4.11.

Prisen er oppgitt til ca 1.200 USD per installasjon.

Til toppen