IBM: Ti milliarder dollar for mer effektiv IT

IBM-sjef Sam Palmisano vil bruke ti milliarder dollar i oppkjøp og utvikling de nærmeste årene for å realisere visjonen om mer effektiv IT.

Hovedpoenget for IBM de kommende årene vil være å tilby informasjonsteknologi som gir mer igjen for investeringene. I strategiforedraget sitt i går kveld, poengterte toppsjef Sam Palmisano hvordan mesteparten av kundenes datakraft står uvirksom med dagens ordninger.

Les også:

En undersøkelse som IBM gjennomførte blant sine største kunder i 2000, avslørte at bedriftssystemer er jevnt over grovt overdimensjonerte, og at de er mer overdimensjonerte jo enklere den grunnleggende teknologien er.


I perioder med intens bruk er det bare stormaskiner som når mellom 85 og 100 prosent utnyttelse. For Unix-servere er utnyttelsesgraden maksimalt 50 til 70 prosent, og for Intel-servere 30 prosent. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden synker på dagtid til 70 prosent for stormaskiner, 10 til 15 prosent for Unix-servere og 5 til 10 prosent for Intel-servere.

Ser man på døgnet under ett, er utnyttelsesgraden gjennomsnittlig 60 prosent for stormaskiner - omtrent det Unix-servere bare når i døgnets mest intense timer - mens den er under 10 prosent for Unix-servere, og mellom to og fem prosent for Intel-servere.

Kombinasjonen av åpne standarder, selvjusterende maskin- og programvare ("autonomic computing"), og samkjørt datakraft ("grid computing") skal realisere visjonen "e-business on demand", der kunder tilbys abonnementsordninger med sikker tilgang til nøyaktig den datakraften de trenger til enhver tid, ikke målt i teknologiske begreper som MIPS eller gigabytes, men i form av tilgang til applikasjoner og tjenester styrt av avtaler med kvalitetsgaranti.

Begrepet "e-business on demand" skal gjøre kundenes forretninger til "on demand business", et begrep Palmisano definerte slik: "En bedrift der forretningsprosessene er integrerte tvers gjennom hele selskapet og mot nøkkelpartnere, -leverandører og -kunder, og med evnen til å reagere raskt på enhver form for kundekrav, markedsmulighet eller ekstern trussel."

Dette innebærer at IT-systemer i stadig større grad må samkjøres og virtualiseres, og at markedet endrer seg fra kjøp av maskiner og programmer, til abonnementer på tjenester. Maskinene og de fysiske nettverkene dekkes av et tykt lag automatisert driftsprogramvare regjert i store sentraler, og fordelt til kunder. Man får den IT man trenger når man trenger den, på samme måte som man i dag får den elektriske strømmen man trenger når man trenger den.

Datasentralene behøver ikke samle maskiner på ett sted. Tvertom: geografisk spredning vil være en garanti for pålitelighet og tilgjengelighet. Det er også en betingelse for at regnestykket til IBM skal gå opp. I dag sikrer kundene seg ved å kjøpe Unix-servere som er opptil dobbelt så kraftige som det de trenger for å håndtere periodene med den mest intense trafikken, med den følgen at 90 prosent av datakraften står uvirksom. Det innebærer at en gunstig samling av opptil ti kunder der trafikkperiodene ikke overlapper, vil kunne tilfredsstilles med den samme grunninvesteringen som hver enkelt ellers hadde måttet foreta hver for seg.

Visjonen er med andre ord at globale nettverk skal kunne samkjøre datakraft så godt at den samlede mengden MIPS varer lenger, selv om kundene integrerer alt de har av forretningsprosesser.

Visjonen krever mye investering i utvikling. Palmisano sa at IBM er beredt på å bruke ti milliarder dollar de kommende år på både utvikling og oppkjøp. Det innebærer nesten en fordobling av den oppkjøpstakten som IBM har vist de siste fem årene. Toppsjefen sa han vurderer dagens situasjon som svært gunstig for oppkjøp, både fordi god teknologi er rimelig, og fordi han mener bunnen er nådd når det gjelder kundenes IT-investeringer. Han føler at analytikerne har rett når de spår en vekst på mellom tre og fire prosent neste år. Han erfarer at selv om den "nye økonomien" har sprukket, betrakter kundene fortsatt informasjonsteknologi som grunnlaget for bedre produktivitet og effektivitet.

IBM vil om kort tid etablere en egen intern "On-Demand" gruppe for å styre både utvikling og oppkjøp. Sjefen for denne gruppen skal utnevnes neste uke. IBMs Linux-guru Irving Wladawsky-Berger vil uansett spille en viktig rolle i strategien.

Det skal videre opprettes fire "On-Demand Design Centers" der kunder kan få demonstrert nye konsepter og produkter. Selskapets konsulentvirksomhet - nylig styrket med overtakelsen av PricewaterhousCoopers - skal utvides med tjenester knyttet til vurdering av kunders framtidige behov.

Til toppen