IBM tilbyr Bean Dipping

Bean Extender er navnet på VisualAge WebRunners neste tilleggsverktøy. Ved hjelp av "Bean Dipping" teknologi kan eksisterende JavaBeans skreddersys for nye forhold.

Bean Extender er navnet på VisualAge WebRunners neste tilleggsverktøy. Ved hjelp av "Bean Dipping" teknologi kan eksisterende JavaBeans skreddersys for nye forhold.

IBM har via sin AlphaWorks nettside gjort kjent at de arbeider på en ny "bean dipping" teknologi. Denne vil, ifølge IBM, gjøre programmerere i stand til å skreddersy eksisterende JavaBeans til nye forhold. Funksjoner for sikkerhet, lisensiering og systemadministrering kan legges til uten å programmere eller kompilere JavaBeansene på nytt, siden man kan gjøre alt uten å kjenne den opprinnelige kildekoden.

Dette er mulig fordi man kreerer en "alternativ oppførsel" (dips) som så legges til en eksisterende JavaBeans. Dipsene kan legges dynamisk til gjennom hele utviklingsprosessen (utvikling, implementering eller runtime), og vil modifisere den eksisterende JavaBeans-komponenten.

Bean Extender er 100% Pure JavaBeans komponenter, - "write once, run anywhere" og baseres på JavaSoft's JDK (Java Development Kit) 1.1.1. En prøveversjon av Bean Extender kan lastes ned fra IBMs AlphaWork hjemmeside. En endelig verson skal være ferdig i august.

Til toppen