IBM tilbyr bedrifter samarbeid i nettskyen

I gratis beta gir «Bluehouse» e-post, prosjekt og utvidede sosiale tjenester, alt over web.

IBM Bluehouse Meetings
IBM Bluehouse Meetings

I gratis beta gir «Bluehouse» e-post, prosjekt og utvidede sosiale tjenester, alt over web.

IBM kunngjorde i går at de lanserer et initiativ for «nettskyen» eller «cloud computing»: «Cloud Services Initiative». Hensikten med initiativet er å «gjøre det lettere for bedrifter i alle størrelser å ta i bruk nettsky-modeller slik at de får bedre styr på sine data, reduserer sine driftskostnader og gjør det enklere å samarbeide».

Ideen til IBM er at bedrifter er tjent med å legge opp til et driftsmønster der de sørger for noen tjenester gjennom sine egne datasentraler, og henter andre fra nettskyen.

Blant tjenestene IBM mener bedrifter med fordel kan sette ut til nettskyen, er alt som har med samarbeid og sosiale tjenester å gjøre. For å bevise dette, har de samlet en rekke tjenester som normalt assosieres med verktøy fra Lotus, og tilbyr dem over web. Denne pakken, døpt Bluehouse, er fra i dag tilgjengelig som gratis beta.

Fra Bluehouse kan altså bedrifter hente – gratis inntil betaperioden tar slutt en gang på nyåret – mange verktøy for å iverksette ulike former for samarbeidstiltak med eksterne partnere og mellom avdelinger i store organisasjoner.

IBM Bluehouse Meetings
IBM Bluehouse Meetings

Tjenestene som nevnes er blant annet:

 • Dele dokumenter gjennom online-mapper
 • Dele kontakter
 • Etablere nettsteder viet prosjekter
 • Automatisk varsling til deltakere
 • Fordele og spore oppgaver
 • Samle og spore tilbakemeldinger
 • Avholde møter online
 • Opprette skjemaer og gjennomføre undersøkelser

IBM forsikrer at det hele ikke bare er enkelt: Det er også sikkert. Bruker man Bluecloud til å utveksle data gjennom partnernes brannmurer, er sikkerheten like sterk som om alt ble holdt innenfor en og samme brannmur, heter det.

Filtjenesten i Bluehouse: "Store and Share".
Filtjenesten i Bluehouse: "Store and Share".

Bluecloud tilbyr langt på veg evnen til å holde fullverdige webkonferanser, det vil si møter der man ikke bare treffes, men også kan samarbeide på konkrete dokumenter, holde presentasjoner og dele enhver applikasjon. IBM lanserte i går likevel en annen nyhet som er spesialisert på dette: Lotus Sametime Unyte.

Sametime Unyte framstår i ferdig utgave, det dreier seg altså ikke om en beta.

Tjenesten er i sin helhet webbasert: Det kreves ingen nedlasting overhodet for noen av de tre grunnleggende tjenestene i verktøyet, det vil si «avhold et møte», «kjør et arrangement online» (eksemplifisert som pressebriefing eller globalt webseminar) og «del din pc».

IBM sier de vil integrere Sametime Unyte med Lotus Notes og Lotus Sametime, slik at de som kan nås gjennom e-post eller lynmelder, kan kople seg til en konferanse på enklest mulig måte.

Utover umiddelbare brukertjenester som Bluecloud og Sametime Unyte, omfatter IBMs initiativ for nettskytjenester tiltak som er rettet både mot IT-avdelinger og mot uavhengige utviklere.

Her er for eksempel:

 • En tjeneste som saumfarer innhold man har publisert på web, med tanke på å avsløre alt fra brukeruvennlighet til brudd på regler for personvern og universell utforming: Rational Policy Tester OnDemand.
 • En tjeneste som skanner webapplikasjoner man har lagt ut, for å avdekke sikkerhetshull: Rational AppScan OnDemand.
 • Et hjelpemiddel for å sørge for bedre samsvar mellom bedriftens IT-utvikling og visjoner og mål for heleorganisasjonen: Telelogic Focal Point.
 • Tjenester som bruker nettskyen mot katastrofer: Onsite Data Protection og Remote Data Protection.
 • Rapporter, demonstrasjoner og kode for å hjelpe utviklere til å utnytte nettskyen.
 • Et nytt nettverk av infrastrukturtilbydere som holder seg til IBM-teknologi.

IBM sier de vil legge fram mer om sin nettskystrategi på et arrangement i New York 15. og 16. oktober.

    Les også:

Til toppen