IBM tilbyr kunnskapstjener som frittstående produkt

IBM har tatt konsekvensen av endringer i markedet for kunnskapsteknologi, og skiller Lotus Discovery Server fra portalverktøyet K-station.

IBM har tatt konsekvensen av endringer i markedet for kunnskapsteknologi, og skiller Lotus Discovery Server fra portalverktøyet K-station.

IBMs Lotus Discovery Server er et stykke kunnskapsteknologi som automatisk analyserer og gjenkjenner forbindelser mellom dokumenter, folk og emner på tvers av alle skillelinjer i en organisasjon. Det har hittil vært solgt sammen med kunnskapsportalverktøyet K-station. At de nå skilles betyr at IBM tar konsekvensen av endringer i markedet for å vinne innpass i organisasjoner som allerede har valgt portalverktøy, og tar opp utfordringen fra selskaper som Autonomy Inc og norske CognIT. Discovery Server vil leveres med et verktøy for å tilpasse løsningen til brukerens portal.

- Lotus Discovery Server er verktøyet for å gjøre tilgjengelig kunnskap som er nedfelt i store dokumentmengder, forklarer teknologisjef Tommy Oustad til digi.no. - Det finner også fram til hvem i organisasjonen som har spesiell kompetanse på forskjellige områder. Som søkemotor finner det presist og raskt fram til både hvilke dokumenter som svarer til det du er ute etter, og hvilke medarbeidere som er kompetente på det aktuelle emnet. Treffene graderes etter et effektivt mål for relevans.

Discovery Server kan brukes til å klassifisere dokumenter og kompetanse automatisk i virtuelle kataloger med et valgfritt antall nivåer. Etter hvert som nye dokumenter legges inn i systemet, medarbeidere endrer kompetanse eller det kommer nye medarbeidere, oppdateres katalogene og oversiktene automatisk.

Oustad har pilotprosjekter på gang i Norge, men kan ennå ikke vise til referansekunder.

- I USA har vi et tilfelle der Discovery Server ble anvendt på 60 gigabytes med forsvarsdokumenter. Disse kunne endelig brukes effektivt, og 20 gigabytes med dubletter ble fjernet. Flere advokatfirmaer har også suksesshistorier å fortelle.

Oustad mener at relevansmålingen og innretningen også på å følge med i menneskelig kompetanse er elementer som skiller Lotus fra konkurrentene innen kunnskapsteknologi.

Til toppen