IBM trapper ned i vest

Hver fjerde arbeidsplass i USA har forsvunnet på kort tid.

Stadig færre jobber for IBM i hjemlandet USA, der 1200 ble oppsagt denne uken.
Stadig færre jobber for IBM i hjemlandet USA, der 1200 ble oppsagt denne uken.

Hver fjerde arbeidsplass i USA har forsvunnet på kort tid.

Minst 1200 står uten arbeid etter oppsigelser blant ulike IBM-avdelinger i USA mandag denne uken. Det viser tall fra Alliance@IBM, en fagforening som organiserer en mindre andel av IT-gigantens amerikanske ansatte.

Nedbemanningen må sees i lys av en mangeårig trend med forflytning av selskapets stillinger fra høykost- til lavkostland, noe som naturlig nok vekker bekymring i hjemlandet.

IBM leverer jevn vekst på de fleste forretningsområder, og la i slutten av januar fram tillitsvekkende kvartalstall.

Mandagens oppsigelser i USA representerer om lag 0,2 prosent av IBMs globale arbeidsstyrke, som ved årsskiftet utgjorde 433.362 ansatte ifølge offisielle tall. Kuttene kan tolkes som minimumanslag, ettersom Alliance er en mindre aktør og at det er lite sannsynlig at de får vite om alle nedlagte arbeidsplasser.

Stadig færre IBM-ere jobber i USA. Her blir en stormaskin klargjort ved selskapets produksjonsanlegg i delstaten New York.
Stadig færre IBM-ere jobber i USA. Her blir en stormaskin klargjort ved selskapets produksjonsanlegg i delstaten New York. Bilde: IBM

Ifølge anslag fra fagforeningen, som fortsatt kjemper for anerkjennelse som forhandlingspartner, har IBM fortløpende redusert stillingene i USA fra nærmere 134.000 ansatte i 2005 til 98.000 ansatte i fjor, altså en reduksjon på nesten 27 prosent.

En talsmann for IBM gir ikke andre kommentarer til Bloomberg enn at selskapet stadig re-balanserer bemanningen, noe som innebærer reduksjon på noen områder og rekruttering på andre – basert på skiftende teknologitrender.

IBM sluttet i 2009 å utgi en geografisk inndeling av sine ansatte. Det året viste oversikten at den klart største andelen nyrekruttering skjer i India, etterfulgt av Asia/Stillehavs-regionen.

    Les også:

Til toppen