IBM tviholder på maskinvare

Erkjenner samtidig at framtiden er «IBM as a Service».

IBM tviholder på maskinvare
«Creating What’s Next» var bakteppet for Virginia Romettys hovedinnlegg på Mobile World Congress i februar. I sitt brev til investorene legger IBM-sjefen mer vekt på hvordan «what’s next» også skal snu trenden med sviktende omsetning. Bilde: (c) Manuel Blondeau/Corbis/All Over Press

IBM publiserte i går kveld sin årsrapport for 2013. Tittelen er et betimelig spørsmål: Hva får vi til i dette øyeblikket?. What will we make of this moment? (pdf, 154 sider)

Årsrapporten, og kanskje særlig innledningen ved styreleder og administrerende direktør Virginia («Ginni») Rometty, er et strategidokument. IBM er en toneangivende global IT-bedrift med 300 000 ansatte og en årsomsetning på 100 milliarder dollar. I 2013 brukte de 3,1 milliarder dollar på oppkjøp, og 6,2 milliarder dollar på forskning og utvikling, hvorav 4 milliarder innen stordata, analyse og kognitiv IT («Watson»). Deres tanker om hvordan de skal tjene penger i årene som kommer, er verdt å lese: Romettys innledning begynner med «kjære IBM-investor», det er ikke snakk om å holde verden for narr.

Rometty kartlegger tre «strategiske imperativ», som alle dreier seg primært om kompetanse og programvare: bruke stordata til å skape nye markeder, bruke nettskyen til å gjøre om på bedrifters IT-infrastruktur, og legge til rette for bruk av samhandlingsteknologi («systems of engagement») i bedrifters omgang med «kunder, ansatte, partnere, investorer og borgere». Hun trekker fram markedsundersøkelser og IBMs salgstall og sannsynliggjør ikke bare at stordata, nettsky og samhandling er globale vekstområder, men også at de utgjør et stort potensial for IBM. I omtalen av nettskyen kjører Rometty rett på, og slår fast at det dreier seg om å tilby «IBM as a Service».

Merk at samhandling, i IBMs øyne, også omfatter samspill over sosiale nettverk, inkludert mobile klienter. IBM har en egen sosial bedriftsplattform, «Connections», og mye av satsingen innen stordata og kognitiv IT dreier seg om å foredle ytringer i sosiale medier til innsikt for beslutningstakere.

Hva så med maskinvare?

IBMs omsetning falt med 4,8 milliarder dollar fra 2012 til 2013. 70 prosent av dette fallet, 3,3 milliarder dollar, skjedde innen maskinvare. IBMs maskinvareomsetning blir stadig mer beskjeden: Den falt med 19 prosent fra 2012 til 2013, til 17,7 milliarder dollar. Betraktet som andel av den totale omsetningen dreier det seg om en nedgang fra 17 til 14 prosent.

Maskinvare er lavmarginvirksomhet. De siste årene har IBM solgt seg ut av pc-er og harddisker, og de er nå i gang med å fullføre salget av x86-servervirksomheten til den kinesiske produsenten Lenovo.

– Vi må også se på de delene av forretningen som holder oss tilbake, skriver Rometty. – Vi har to spesifikke utfordringer, og vi har tiltak på gang for å ta oss av begge.

Maskinvare er den første av disse to utfordringene.

– La meg være klar, vi skal ikke trekke oss ut av maskinvare, skriver Rometty.

Det IBM skal gjøre, er å tilpasse Power-maskiner og lagringssystemer til aktuelle vekstområder, det vil si stordata, nettsky og mobil. Et viktig tiltak er å satse på Linux, i tråd med det IBM allerede har gjort for sine stormaskiner. Unix, som Rometty ikke nevner, er antakelig på vei ut. Dette inntrykket forsterkes i den øvrige årsrapporten, der det legges mer vekt på arbeidet for å gjøre Power mer «Linux-relevant», parallelt med satsing på Power som plattform for nettsky og stordata, enn på Unix.

– IBM skal fortsatt være ledende innen høyytelse og avanserte systemer, lagring og kognitiv IT, og vi vill fortsette å investere i forskning og utvikling med tanke på avansert halvlederteknologi, skriver Rometty.

IBMs konkurrenter innen stordata er enten rene programvarehus, eller supplerer sin analytiske programvare med dedikert maskineri basert på standardkomponenter. Konkurrentene innen nettskyen bygger gjerne egne servere basert på standardkomponenter, men holder seg unna både halvlederteknologi og egenutviklede prosessorer.

Tre selskaper prøver å kombinere nettsky, analyse og egne prosessorer: IBM, HP og Oracle.

IBM-sjefen signaliserer tro på at IBM skal greie å ut-forske konkurrentene med avansert maskinvare knyttet til stordata og nettskyen. Det er et interessant veddemål.

Les mer om: