IBM utvider sine mest fargerike maskiner

Det er to tilskudd til XML- og SOA-akseleratorene i Datapower-serien: en sølv og en lilla.

Den grønne boksen til IBM Datapower kontroller, validerer og, om nødvendig, omformaterer XML-trafikk i nettverket.
Den grønne boksen til IBM Datapower kontroller, validerer og, om nødvendig, omformaterer XML-trafikk i nettverket.

Det er to tilskudd til XML- og SOA-akseleratorene i Datapower-serien: en sølv og en lilla.

I 2002 sto et ungt amerikansk selskap, Datapower Technology, fram med en grønn «pizzaboks» – en dedikert rackserver i 1 U høyde (4,5 centimeter) – ferdig lastet, ikke med et operativsystem eller en applikasjon, men med et stykke essensielt mellomvare for miljøer med mye utveksling av meldinger i XML. Blant dem som lot seg overbevise av teknologien, var IBM, som kjøpte like godet hele selskapet i oktober 2005.

Poenget for IBM var – og er – å satse på maskinvare for å få fart på ikke bare XML, men webtjeneste-baserte tjenesteorienterte miljøer, «SOA», generelt.

– Den grønne boksen selges i dag under betegnelsen «WebSphere Datapower XML Accelerator XA35, sier IBMs Ulrik Andersen til digi.no. Andersen frontet Datapower-produktene på IBM Software Day i Oslo denne uken.

Poenget med den grønne boksen, er at den validerer XML-meldinger uten tap av ytelse. XML er, som kjent, ganske omfattende og belastende for infrastrukturen. XML-lesere i applikasjoner kan oppleve store forsinkelser, eller til og med krasje hvis de blir foret med misformet eller korrupt XML. Å validere meldingene før de når applikasjonen er der for en viktig faktor i å gjøre webtjeneste-baserte SOA-implementasjoner stabile og pålitelige. Valideringen er i seg selv en krevende prosess hvis den overlates til programvare på en vanlig server. Datapowers grønne boks gjennomfører valideringen uten å forsinke XML-strømmen.

Den grønne boksen løser også en annen ressurskrevende utfordring: Det er ikke alltid gitt at XML fra én applikasjon er i nøyaktig det formatet som mottakerapplikasjonen er innstilt. Å måtte oversette en melding før den kan leses hos mottakeren, krever også tid. Den grønne boksen kan innstilles slik at også oversettelsen går i samme fart som XML-meldingene strømmer gjennom den.

Under IBM kom det to Datapower-bokser til. Begge har den samme grunnleggende funksjonaliteten som den grønne.

I den gule boksen, XML Security Gateway XS40, går utvidelsen ut på å gjøre boksen til en brannmur for all XML-trafikk, samtidig som den tar seg av alle standarder innen sikkerhet for webtjenester, og håndterer alt som har med kryptering og dekryptering å gjøre.

– I tillegg til å få opp ytelsen på det som kan betegnes som «WS-sikkerhet», er poenget særlig å avsløre ondsinnet XML og stanse slikt før det når applikasjonen, sier Andersen. – Vi har erfart i praksis at det er mulig å innføre ondsinnet kode i et nettverk gjennom spesielt utformede XML-meldinger.

Den blå boksen, Integration Appliance X150, er en integrasjonsboks for alt av meldingsutvekslinger mellom applikasjoner. Den har alle funksjonene til den gule boksen. I tillegg kan den håndtere binære og tekstbaserte meldingsformater, samt EDI. Den har en innebygget Websphere MQ-klient, slik at den kan konvertere mellom http-trafikk og WMQ-trafikk.

– Det er et behov for den blå boksen i miljøer der man ønsker å integrere eldre applikasjoner, som CICS eller Cobol på stormaskin, i et webtjeneste-basert SOA-miljø.

Datapowers gule boks, XML Security Gateway XS40, er en dedikert brannmur for all XML-trafikk. Samtidig tar den seg av alt som har med sikkerhet for webtjenester å gjøre, som kryptering og dekryptering. Den blå boksen, Integration Appliance XI50, gjør alt den gule gjør, og kan dessuten ta seg av konvertering og omforming av alle typer meldinger, ikke bare XML. Den har for eksempel en innebygget WebSphere MQ-klient, slik at den kan konvertere løpende mellom http og WMQ.
Datapowers gule boks, XML Security Gateway XS40, er en dedikert brannmur for all XML-trafikk. Samtidig tar den seg av alt som har med sikkerhet for webtjenester å gjøre, som kryptering og dekryptering. Den blå boksen, Integration Appliance XI50, gjør alt den gule gjør, og kan dessuten ta seg av konvertering og omforming av alle typer meldinger, ikke bare XML. Den har for eksempel en innebygget WebSphere MQ-klient, slik at den kan konvertere løpende mellom http og WMQ.

I tillegg til disse tre boksene, lanserer IBM i disse dager ytterligere to Datapower-maskiner. I det ytre, er det bare fargen som skiller dem fra de andre. Nyhetene er i henholdsvis lilla og sølv.

– Vi følger prinsippet fra de øvrige boksene. De rangeres hierarkisk. Velger man en dyrere modell, får man samtidig all funksjonaliteten fra de rimeligere modellene. Grønn er rimeligst, så kommer gul, blå, lilla og sølv.

Den lilla boksen er døpt XB60.

– Den er en B2B-gateway i maskinvare. Det som skiller den fra den blå boksen, er at den også håndterer Edifact-formatene, både ES2 og ES3. Dette er to tunge protokoller som typisk gir store ytelsesutfordringer i krevende miljøer. I boksen ligger også en transaksjonssporer som kan fortelle hvor langt enhver Edifact-transaksjon er kommet.

Den sølvfargede boksen, XM70, er beregnet på store finansielle institusjoner, og er utstyrt med tanke på å begrense forsinkelsen på store meldingsstrømmer ned til mikrosekundnivå, mens de øvrige Datapower-boksene holder seg på millisekundnivå.

–Den er blant annet spesialist på å håndtere finansverdenens store strømmer av korte meldinger, typisk 100 000 meldinger per sekund, og fordele dem til abonnenter i tilnærmet sanntid.

Prisnivået sier litt om målgruppene. Den grunnleggende XML-akseleratoren, altså den grønne boksen, kommer på rundt 300 000 kroner. Den gule koster rundt 500 000 kroner, og den blå krever nærmere 600 000 kroner.

IBMs generelle nettsted for Datapower-boksene, WebSphere DataPower SOA Appliances, er i skrivende stund ikke oppdatert med bakgrunnsinformasjon om verken den lilla boksen XB60 eller den sølvfargede boksen XM70.

    Les også:

Til toppen