IBM utvikler vannavkjølte bladservere

Kjølesystemet til Aquasar halverer bruken av karbon og energi, og gjenvinner varme.

Kjølesystemet til IBMs nye bladserverbaserte superdatamaskin Aquasar: Trinn 1 er et system med vann i mikrokanaler, som frakter varmen bort fra prosessoren. Trinn 2 er varmeutveksleren som overføre varme fra prosessorkretsen til en annen krets. I trinn 3 vises et eksempel på annen krets: Vannbåren gulvvarme i kontorlokaler.
Kjølesystemet til IBMs nye bladserverbaserte superdatamaskin Aquasar: Trinn 1 er et system med vann i mikrokanaler, som frakter varmen bort fra prosessoren. Trinn 2 er varmeutveksleren som overføre varme fra prosessorkretsen til en annen krets. I trinn 3 vises et eksempel på annen krets: Vannbåren gulvvarme i kontorlokaler. (Bilde: IBM)

Kjølesystemet til Aquasar halverer bruken av karbon og energi, og gjenvinner varme.

IBMs forskningslaboratorium i Zürich vakt oppsikt i oktober 2006 da de viste en ny løsning for å kjøle mikroprosessorer med teknologi inspirert av biologien. En brikkehette med et nettverk av treliknende, forgrenede kanaler gir svært effektiv varmetransport.

    Les også:

Nå forteller IBM at denne teknologien er tatt et skritt videre, i et samarbeid med den teknologiske høyskolen ETH Zürich og det sveitsiske kompetansesenteret for energi og mobilitet CCEM.

Prosjektet Aquasar går ut på å bygge en vannavkjølt superdatamaskin basert på IBM BladeCenter-servere i rack. Systemet skal være i drift i 2010. Sammenliknet med dagens kjøleteknologi for disse serverne er karbonutslippet redusert med opptil 85 prosent. Det samlede energiforbruket er 40 prosent lavere, og varmen som fraktes ut av serverne kan gjenbrukes, for eksempel til å varme opp kontorlokaler.

IBM mener teknologien er banebrytende, fordi den løser et påtrengende problem: Opptil 50 prosent av karbonutslippet og energiforbruket til dagens luftavkjølte datasentraler skyldes kjølesystemene. Det brukes med andre nesten like mye energi på å holde maskinene kalde som på å kjøre dem.

Kjølingen er laget slik at hver server kan løsnes fra vannforbindelsen like enkelt som fra de øvrige kontaktene.
Kjølingen er laget slik at hver server kan løsnes fra vannforbindelsen like enkelt som fra de øvrige kontaktene. Bilde: IBM

Vann er langt mer effektiv enn luft til å fange varme – 4000 ganger, ifølge IBM – og er også mye bedre til å frakte varme. I Aquasar er en vanntemperatur på 60 grader tilstrekkelig til å holde prosessoren under terskeltemperaturen på 85 grader. Vannet som ledes ut av bladserveren har en temperatur på rundt 65 grader.

Racket har rør og et koplingssystem som gjør det enkelt å fjerne og kople til nye bladservere. Hele Aquasar-maskinen krever rundt ti liter for å kjøles, og en pumpe som sørger for en vannsirkulasjon på rundt 30 liter per minutt. Kjølesystemet er en lukket vannkrets: Overføring av varme til en annen vannkrets skjer gjennom en varmeutveksler. Det innebærer at varmen fra datamaskinen kan gjenbrukes til andre formål, for eksempel oppvarming av bygg.

Ferdig utbygget vil Aquasar få en ytelse på rundt ti teraflops. Maskinen skal blant annet brukes til forskning i væskeflyt på nanometernivå. Forskerne regner med at kjølesystemet vil kunne forbedres ytterligere som følge av denne forskningen.

    Les også:

Til toppen