IBM vant Forsvarets milliardkontrakt

Forsvaret delte fredag ut årets største julegave til administrerende direktør Endre Rangnes i IBM Norge.

Sammen med Deloitte & Touche og PA Consulting Group har IBM Norge AS, under navnet "Team IBM", fått tilslaget på en meget viktig og stor IT-kontrakt.

I "Program Golf" skal Forsvaret anskaffe et felles integrert forvaltningssystem som omfatter personell, materiell og økonomi. Forsvaret står dermed ansvarlig for et av de største omstillingsprosjektene i norsk sektor. Programmet varer helt frem til 2006.

Prosjektet er verdsatt til over én milliard kroner.

Tidligere i høst kom meldingen om at Forsvarets Overkommando utsatte avgjørelsen. I oktober ble Golf-prosjektet gjort om til et program bestående av flere påfølgende prosjekter. Målet om å oppnå helhetlig løsninger for Forsvaret skulle fortsatt ligge til grunn for gjennomføringen. Den leverandøren som ble valgt for det første prosjektet, skulle også være leverandør for de senere prosjektene.

Team IBM kjempet i sluttrunden mot en allianse bestående av Accenture, Ergo Group og Teleplan som samlet seg under navnet "PACT".

"Etter en totalvurdering har IBM AS vist seg å ha den samlede beste løsningen for Forsvaret. Forsvaret har med Forsvarsdepartementets godkjenning bestemt seg for å inngå avtaler med IBM AS om forprosjektering og senere gjennomføring av det første leveranseprosjektet."

Forsvaret skriver videre i en pressemelding at de har hatt et godt samarbeid med konstellasjonene PACT og Team IBM, og at det er lagt ned et betydelig arbeid fra leverandørene i forbindelse med tilbudet til Forsvaret.

"Begge leverandører har vist en genuin interesse og faglig integritet i sitt arbeide overfor Forsvaret.", skriver oberst Kjell-Ove Orderud Skare i pressemeldingen fra Forsvarets Overkommando.

Til toppen