IBM varsler priskrig mot Microsoft

Innen løsninger for bedrifter med færre enn 1000 ansatte, varsler IBM en ny politikk med 25 prosent lavere pris enn Microsoft.

Innen løsninger for bedrifter med færre enn 1000 ansatte, varsler IBM en ny politikk med 25 prosent lavere pris enn Microsoft.

Seinere i dag skal IBM presentere ny programvare spesielt rettet mot det amerikanerne kaller små og mellomstore bedrifter, det vil si med færre enn 1000 ansatte. Wall Street Journal skriver at IBM vil angripe på bortebane med e-handelsprogramvare priset 25 prosent lavere enn Microsoft.

Microsoft har en rekke serverapplikasjoner for e-handel og partnersamarbeid, og er i stand til å levere systemer beregnet på stadig større organisasjoner. IBM og andre store programvareleverandørere må derimot nedskalere sine produkter for å nå fram blant mindre kunder.

Dagens markedsforhold, der små og mellomstore bedrifter antas å utgjøre det største, for ikke å si det eneste, vekstpotensialet, vil skjerpe konkurransen i dette sjiktet. IBM tror på en prognose som sier at opptil 54 prosent av IT-investeringer vil skje hos små og mellomstore bedrifter, og viser til egne salgstall som tyder på at 20 prosent av deres omsetning nå går til dette markedet, mot 6 prosent for et år siden.

IBM vil gå åpent ut med store prisreduksjoner for å lokke kunder. Et eksempel er e-handelsserveren WebSphere Commerce Express. IBM lover priser fra 20.000 dollar, og et prisleie 24 prosent lavere enn det Microsoft tar for sin konkurrerende Commerce Server Standard Edition. Den nedskalerte utgaven av DB2, DB2 Express, vil prises til under 5.500 dollar for femti brukere, 45 prosent rimeligere enn Microsoft SQL Server for samme antall brukere.

IBM vil også videreføre en annen egenskap som selskapet oppfatter som et konkurransefortrinn i forhold til Microsoft. Mens Microsoft har rykte på seg for etter hvert å spise opp tredjepartsleverandører som satser på deres plattformer, vil IBM holde på en rendyrket profil som infrastrukturleverandør, og holde seg unna selve applikasjonsmarkedet. Slik håper man å holde på fordelene ved å kunne utnytte kundekontaktene til en uavhengige tredjepartsleverandører, og gradvis trekke nye over til IBM-plattformen.

En tredje faktor i konkurransen mot Microsoft blir egne finansieringspakker, lagt opp slik at de kan ordnes direkte gjennom de uavhengige utvikler- og tjenesteselskapene som betjener kundene.

Til toppen