IBM vil bli dominerende igjen

Sam Palmisano varsler enestående offensiv. Han vil utnytte krisen.

– Vi har et utgangspunkt for å lede i den nye epoken som kommer på den andre siden av den pågående krisen… [Vi har en] historisk anledning ikke bare til å ta ledelsen i vår bransje, men til å spille en nøkkelrolle i å forandre hvordan verden bokstavelig talt virker, skriver IBMs toppsjef i et brev til aksjonærene.
– Vi har et utgangspunkt for å lede i den nye epoken som kommer på den andre siden av den pågående krisen… [Vi har en] historisk anledning ikke bare til å ta ledelsen i vår bransje, men til å spille en nøkkelrolle i å forandre hvordan verden bokstavelig talt virker, skriver IBMs toppsjef i et brev til aksjonærene.

Sam Palmisano varsler enestående offensiv. Han vil utnytte krisen.

I går offentliggjorde Sam Palmisano, toppsjef, president og styreformann i IBM, et brev til selskapets aksjonærer som innledning til IBMs nylig publiserte årsrapport.

I brevet sprudler Palmisano av optimisme på IBMs vegne. Toppsjefen betrakter ikke den pågående finanskrisen som et problem, men som en gylden anledning til å innlede en ny epoke med uutfordret markedsledelse for IBM.

Mens andre IT-selskaper opplever omsetningssvikt og usikkerhet, har IBM levert jevnt over gode tall de siste kvartalene. 2008 ble bokført som konsernets historisk beste år.

I brevet til aksjonærene skriver Palmisano at selskapet «har et godt utgangspunkt for å fortsette å levere sterke resultater», og han legger til:

– Vi har også et utgangspunkt for å lede i den nye epoken som kommer på den andre siden av den pågående krisen… [Vi har en] historisk anledning ikke bare til å ta ledelsen i vår bransje, men til å spille en nøkkelrolle i å forandre hvordan verden bokstavelig talt virker.

Palmisano poengterer at IBM de siste årene har forandret seg stort. Han mener disse forandringene la grunnlaget for at de kunne gå sterke inn i krisen, og for at de skal komme styrket ut av den.

Forandringene som IBM har gjennomgått, gjenspeiler, ifølge Palmisano, tre grunnleggende endringsprosesser som har preget verden de siste årene: globalisering, en ny modell for informasjonsbehandling, og et skifte i måten bedrifter ledes og drives.

Mange ulike faktorer har bidratt til å gjøre global integrasjon til en realitet, både teknologisk, makroøkonomisk og bedriftsøkonomisk, skriver Palmisano, og viser til hvordan IBM har sørget for å befeste seg i nøkkelområder over hele verden, ikke bare med salg, men framfor alt innen forskning og utvikling, tjenester og innkjøp. Et eksempel Palmisano kunne vist til, men ikke nevnte, er undersøkelsen nylig som stadfester at IBM er Indias største leverandør av IT-tjenester i dette landets interne marked.

Palmisano understreker at faktor nummer to, framveksten av en ny modell for informasjonsbehandling, ikke bare dreier seg om nettskyen, «software as a service» og SOA («service oriented architecture» eller tjenesteorientert arkitektur). Hans poeng er at den nye modellen med nettverk, modularitet og åpenhet, også preger informasjonsbehandling utover det man tradisjonelt oppfatter med IT-systemer: Datakraft og analytiske systemer nedfelles i gjenstander ingen oppfatter som datamaskiner, ikke bare telefoner, kameraer, biler og ulike typer apparater, men også kraftlinjer og «til og med naturlige systemer som storfe og elver». Denne spredte datakraften er også koplet sammen: Alt er knyttet til Internettet, og det er her de nye modellene for informasjonsbehandling virkelig markerer seg. Nettskyen har «evnen til å gi innsikt i verdens digitale kunnskap og puls, og gjøre fjell av data om til intelligens».

Den tredje faktoren, måten bedrifter drives og ledes på, beskriver Palmisano som en tilpasning til de to første, altså globaliseringen og den nye modellen for informasjonsbehandling. Den gir bedrifter som søker å fornye ikke bare sine produkter og tjenester, men også sine forretningsprosesser, ledelsessystemer, regelverk og kjernemodeller, «ved å integrere avansert teknologi langt dypere i sin drift».

Så kommer selverkjennelsen, for ikke å si selvrosen:

– I IBM så vi hvordan disse endringene ville omforme økonomien, teknologien og konkurransen, og åpne en enorm forretningsmulighet. Derfor tok vi noen viktige avgjørelser, og vi satt dem ut i live.

Samtidig med Palmisanos brev til aksjonærene, publiserte IBM en melding til det amerikanske kredittilsynet SEC (Securities and Exchange Commission) om toppsjefens lønns- og kompensasjonsforhold, med en samlet ytelse på 21 millioner dollar i 2008.

    Les også:

Til toppen