IBM vil forene "grid computing" med "web services"

IBM ønsker å tilby sin teknologi for samkjøring av datakraft til næringslivet, ved å gjøre den til kjøregaranti for framtidens web-tjenester.

IBM ønsker å tilby sin teknologi for samkjøring av datakraft til næringslivet, ved å gjøre den til kjøregaranti for framtidens web-tjenester.

Samkjøring av datakraft - også kjent som "grid computing" - betyr å samle ledig kapasitet fra ulike datamaskiner i et nettverk, til å kjøre applikasjoner som krever mye datakraft. Teknologien brukes gjerne av forskere til å løse MIPS-krevende oppgaver med et minimum av investeringer.

Det finnes IBM-støttede prosjekter i Storbritannia og Nederland der man skal samkjøre datakraft fra henholdsvis ni og fem datasentraler og fordele til ulike forskergrupper etter behov.

IBM har også brukt betegnelsen "grid computing initiative" om et prosjekt som ble kunngjort i fjor sommer, der man så for seg et femtitalls datasentraler spredd over hele verden, hver med et passende antall klyngede servere. Forretningsmodellen for dette prosjektet var å selge datakraft og lagringskapasitet til brukere, der disse betalte for antall forbrukte MIPS og gigabytes. Prosjektet er lagt under IBM-strategen Irving Wladawsky-Berger som også har ansvar for Linux-satsingen.

Den grunnleggende ideen med "grid computing" er at man samkjører datakraft fra flere kilder på samme måte som man samkjører elektrisk kraft fra flere kraftverk ut til et stort antall brukere.

Ifølge Financial Times vil IBM kunngjøre et nytt initiativ som forener "grid computing" og Linux med dagens største programvaremote, "web services". Ideen synes å være at samkjørt datakraft er et naturlig supplement til web-tjenester, slik at du får en garanti for at web-tjenesten faktisk kan kjøres når du trenger den til din egen applikasjon. Distribuert programvare krever samkjørt datakraft.

Også applikasjonsserveren WebSphere skal trekkes inn i det samlede konseptet som IBM vil foreslå for næringslivet.

Avisa skriver at IBM samtidig vil kunngjøre nye web-tjenesterorienterte utviklingsverktøy for å møte utfordringen fra Microsofts nylanserte Visual Studio.Net (se artikkelen Offisiell lansering av hjørnesteinene i Microsoft .Net).

Kunngjøringene er ventet i dag, under en konferanse i Toronto.

Til toppen