IBM vil forske mer sammen med NTNU

Samarbeidet gjelder IKT, elektroteknikk og matematikk.

Rektor Torbjørn Digernes (t.v.) ser fram til at samarbeidet med IBM skal skape en smartere verden. Administrerende direktør i IBM Norge, Morten Thorkildsen, oppfatter samarbeidet med NTNU som viktig for IBM internasjonalt. Begge vektlegger petroleumsteknologi.
Rektor Torbjørn Digernes (t.v.) ser fram til at samarbeidet med IBM skal skape en smartere verden. Administrerende direktør i IBM Norge, Morten Thorkildsen, oppfatter samarbeidet med NTNU som viktig for IBM internasjonalt. Begge vektlegger petroleumsteknologi. (Bilde: IBM Norge)

Samarbeidet gjelder IKT, elektroteknikk og matematikk.

NTNU og IBM har undertegnet en avtale som viderefører et strategisk forskningssamarbeid de har hatt i flere år. Avtaler gjelder IKT, elektroteknikk og matematikk, med anvendelser innen petroleumsteknologi, språkteknologi, tungregning, IT i offentlig sektor og såkalte «smarte» løsninger innen for eksempel transport og helse.

Partene skal fremme åpne standarder og sikre at kunnskap og løsninger dekker behov i industri og forvaltning, heter det.

Målet med den nye avtalen er å utnytte samspillet mellom IBM og NTNU «enda bedre», med bedre ansvarsfordeling og resultater. En gevinst for studentene er at de får bedre innsikt i hva arbeidsmarkedet krever av dem.

Petroleumsteknologi står sentralt i samarbeidet. IBMs kompetansesenter for olje og gass er med, i tillegg til sentrale IBM-laboratorier. Samarbeidet omfatter masteroppgaver, doktorgradsarbeider, utvikling og oppdatering av pensum og realisering av teknologiske forskningsprosjekter, heter det i en pressemelding. IBM vil fortsatt støtte NTNU med stipend som premierer fremragende studentarbeid. Avtalen kan utvides etter hvert.

Administrerende direktør i IBM Norge, Morten Thorkildsen, mener NTNU, med sine 20 000 studenter og førsteklasses forskere, har stor betydning også for IBM internasjonalt.

Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU sier han ser fram til et samarbeid for å skape en smartere verden hvor energi, miljø, helse og velferdsutvikling er det sentrale.

NTNU står for rundt to tredeler av all IKT-forskning og -undervisning på universiteter og høyskoler i Norge.

    Les også:

Til toppen