IBM vil fremskynde kvantesikker kryptering

Hvis utviklingen for kvantedatamaskiner fortsetter, risikerer vi at mange av våre data er ubeskyttet om 10 til 20 år, sier IBM, som dobler kapasiteten på kvantedatamaskiner hvert år.

IBM vil fremskynde kvantesikker kryptering
Det krever ekstrem kjøling og temperaturer ned til noen få hundredeler av en grad over absolutt null ved minus 273,15 ° C for å betjene en kvantedatamaskin. Foto: IBM

Etter flere tiår med nesten mytisk snakk om rare kvantedatamaskiner, har det blitt tatt en rekke gigantiske skritt de siste årene. Kvantemaskiner er ikke lenger noe vi bare snakker om eller kan overlate til de teoretiske fysikerne. De eksisterer, og i dag, med noen få klikk på en skjerm, kan du koble deg til blant annet en av IBMs omtrent 20 kvantedatamaskin .