IBM vil gjøre bedrifts-IT mer lik Internett

IBMs «Blue Cloud» skal gjøre alle bedriftens IT-tjenester like lett tilgjengelige som Google og Amazon.

IBM vil gjøre bedrifts-IT mer lik Internett

IBMs «Blue Cloud» skal gjøre alle bedriftens IT-tjenester like lett tilgjengelige som Google og Amazon.

Det er i dag et sprik mellom brukervennligheten i tjenestetilbudet på det globale Internett, og det man opplever i bedriftsinterne systemer. Søk på Internett er kjapt og enkelt, søk internt er tregt og vanskelig. Innhenting av dokumenter er enkelt på Internett, vrient internt. Og så videre.

IBM kunngjorde i dag, på en tilstelning i Shanghai, et initiativ kalt «Blue Cloud». Hensikten er å gi bedrifter anledning til å organisere sine dataressurser med tanke på å kunne tilby tjenester på høyde med det man opplever fra «Internett-skyen».

Blue Cloud skal gjøre det mulig for IT-avdelingene å betrakte alle fysiske og programvareressurser under ett, og legge opp til automatiserte driftsrutiner som kontinuerlig gjør mest mulig effektiv bruk av servere, lagring og nettverk. Det innebærer for eksempel at ressurser skal kunne automatisk reallokeres etter behov, samtidig som servere som ikke brukes, skal få lov til å «sove».

IBM ser også for seg at grupper, blant annet utviklere, skal kunne rekvirere datakraft, for eksempel når det er påkrevet for testing eller distribusjon av nye applikasjoner.

Målet er også større smidighet i leveranser av tjenester til ulike typer fysiske klienter, fra PC-er til mobiltelefoner og spesialisert WLAN-utstyr.

Blue Cloud skal ikke bare kunne reallokere og skalere etter behov, og tilby smidige og stadig forbedrede tjenester, det skal også løse problemer knyttet til sikkerhet, personvern og pålitelighet, understreker IBM når de presenterer initiativet. I tillegg framheves det at det hele skal bygge på åpne standarder og åpen kildekode.

IBM bygger selvsagt også videre på en lang serie teknologier det har utviklet over mange år: parallellkjøring av stormaskiner, avanserte klynger, supermaskinene Blue Gene som i praksis er avanserte samspillende nettverk, «grid computing» og så videre. Nye driftsapplikasjoner i Tivoli-familien vil spille en sentral rolle, ikke bare for å overvåke maskinere og løpende styre forholdet mellom tjenester og fysiske ressurser, men også for å sikre at man alltid holder seg innenfor gjeldende avtaler om tjenestenivå («service level agreements»).

Selskapets forskningssenter Almaden Research Center har bygget en infrastruktur som IBM vil bruke som modell for pågående implementasjoner av «Blue Cloud».

Det skal nå gjennomføres pilotprosjekter for Blue Cloud i samarbeid med utvalgte bedrifter, universiteter og offentlige myndigheter. Blant de siste er regjeringen i Vietnam, som har et prosjekt gående ved sitt departement for vitenskap og teknologi.

IBM tar sikte på at de første Blue Cloud-produktene skal kunne markedsføres åpent i løpet av 2008.

Til toppen