IBM vil ha tjenestefag inn i høyskolene

IBM kjemper for å få et nytt fag inn i høyskolene: «Services Sciences, Management and Engineering».

Jim Spohrer er direktør ved IBMs Almaden Research Lab i San Jose i California, og har i samarbeid med flere universiteter utviklet et nytt fag som kalles Services Sciences, Management and Engineering, forkortet SSME.

Spohrer har skrevet lærerbøker i det nye faget, og var i forrige uke gjesteforeleser på BI.

I innbydelsen til gjesteforelesningen heter det at drivkraften bak det nye faget er at moderne bedrifter må samordne forskning, konstruksjon, drift, markedsføring og ledelse på en holistisk måte for å møte utfordringene i den nye tjenestefokuserte økonomien.

IBM sliter med å finne personer som både kan økonomi, teknologi og samfunnsvitenskap. Løsningen har vært å ansette tre forskjellige personer med ulik bakgrunn som kan lære seg sammenhengen etter at de har begynt i IBM, skriver Aftenposten.

IBM mener at de som klarer å se sammenhengene, vil være bedre rustet til å forstå framtiden, bli bedre ledere og lykkes som grundere. Selskapet mener akademiske læresteder i dag ikke besitter de nødvendige læreparadigmene for å møte denne utfordringen.

I forrige uke sponset Norges forskningsråd og Nærings- og handelsdepartementet konferansen Nordic Services Conference der dette ble diskutert.

Spohrer ser for seg at det nye faget kan bli en megatrend i løpet av en ti års periode.

SSME bruker superdatamaskiner for å simulere både forretninger, sosiale systemer og samfunnsutviklingen.

Til toppen