IBM vil mangedoble WLAN-hastigheten

IBM og Mediatek lover gigabit-hastigheter i løsninger som delvis skal kunne erstatte dagens WLAN.

IBM vil mangedoble WLAN-hastigheten

IBM og Mediatek lover gigabit-hastigheter i løsninger som delvis skal kunne erstatte dagens WLAN.

Stadig kommer det underholdnings-elektronikk og IT-utstyr som åpner for nettverkstilknytning til Internett eller datamaskiner i omgivelsene. Med mindre man benytter trådløse løsninger, kan dette gi kabelkaos, men i mange tilfeller vil ikke de trådløse løsningene være kraftige nok. Dette inkluderer også 802.11n-standarden.

Forskere ved IBM og MediaTek skal nå samarbeide om å utvikle en trådløs nettverksløsning som i alle fall skal være kraftig nok til å levere ukomprimerte HDTV-sendinger trådløst, for eksempel fra en HD-spiller til en tv. De to selskapene skal dessuten lage brikkesett som støtter teknologien. Målet er å gjøre det enklere å plassere underholdningselektronikk der det er bekvemt, i stedet for måtte innrede stuen eller andre rom rundt elektronikken.

Løsningen de to selskapene skal utvikle skal baseres på et radioteknologi med bølgelengder i millimeter-størrelsen. Dette kalles mmWave og skal være det høyeste frekvensområdet hvor store mengder med informasjon kan overføres raskt. Løsningene til IBM og MediaTek skal benytte 60 GHz-området.

Det loves hastigheter som er minst 100 ganger høyere enn det som er mulig med dagens WLAN-standarder. Som eksempel nevnes det at en fil på 10 gigabytes skal kunne overføres på fem sekunder. Dette tilsvarer 16 gigabit per sekund.

I samarbeidet skal det jobbes med å integrere IBMs ny radiobrikker, antenner og pakketeknologi for mmWave med MediaTeks ekspertise innen brikker for digitale basisbånd og videoprosessering.

60 GHz-båndet har også ulemper, blant annet én som gjør at den ikke fullt ut kan erstatte WLAN slik vi kjenner det. mmWave har langt dårligere rekkevidde fordi signalet absorberes av oksygen og dessuten er lite i stand til å penetrere vegger. Bruksområdet vil derfor typisk være mellom enheter i samme rom. Eventuelt kan man koble sammen basestasjoner i ulike rom ved hjelp av kabler.

Forskningen på bruk av 60 GHz-båndet tok til hos IBM i 2003 og ble opprinnelig finansiert av Nasa for kommunikasjon mellom satellitter. Nå finansieres forskningen av Darpa.

IBM demonstrerte allerede i fjor en prototyp av et brikkesett som kunne overføre ukomprimert HD-video. Den er avbildet nedenfor. Brikkesettene kunne overføre med en hastighet på 630 Mbit/s over en distanse på ti meter.

Ifølge News.com har IBM og MediaTek som mål å komme på markedet med teknologien innen tre år. Mer om IBMs arbeid finnes på denne siden.

802.15.3c-arbeidsgruppen i IEEE ble opprettet i 2005 for å standardisere bruken av 60 GHz-båndet.

Til toppen