IBM vil ta seg betalt på ny måte

Flerkjerne-brikker har gjort betaling per prosessor avlegs, men IBMs nye system kan fort bli komplisert.

Flerkjerne-brikker har gjort betaling per prosessor avlegs, men IBMs nye system kan fort bli komplisert.

Leverandører av serverprogramvare har fått det stadig vanskeligere de siste årene.

Nye teknikker som virtualisering, gridteknologi og flerkjernede prosessorer gjør at lisensmodell der man tar betalt per prosessor ikke lengre fungerer.

I dag baseres lisenskostnaden for mange programmer på antall prosessorer. Det fungerte en stund, men nå blir det stadig mer problematisk på grunn av maskiner med flere prosessorer, flerkjernede prosessorer og flere virtuelle operativsystem som kjører på samme maskin.

IBM forsøker derfor nå med et nytt system som de mener balanserer sine og kundenes behov for ulike priser.

IBMs mål er at de i fremtiden tar betalt avhengig av prosessorens ytelseskapasitet. For å komme dit skal de innføre et system som graderer prosessorenes prestasjoner i forskjellige nivåer.

I utgangspunktet kommer en IBM Power 5 prosessor med to kjerner til å graderes som "Nivå 200", eller 100 enheter per kjerne. En x86 prosessor vil graderes med 100 uansett antall kjerner.

- Til å begynne med handler dette ikke om å endre prisene, de kommer til å være de samme hevder Jeff Tieszen, pressetalsmann i IBM til IDG News. Overgangen til en prestasjonsbasert prismodell er uungåelig. Det er i den retningen hele bransjen beveger seg, sier Tieszen.

Den nye prismodellen kommer til å gjelde all IBMs mellomvare utenom Tivoli Storage Manager.

Men tidligere forsøk med slike lisensmodeller vist seg å bli uoverkommerlig kompliserte så fort produktene kommer ut i faktisk bruk. Få bedrifter klarer over tid å holde homogene serverparker der alle maskiner er like. Det tar ikke lang tid før det står mange forskjellige servere og så blir det en hodepine å telle opp hva som er i bruk.

Legg så til at det gjerne er forskjellige lisensieringsmekanismer for operativsystem, mellomvare og applikasjoner. Da må IT-avdelingen telle på mange forskjellige måter for å legge alt sammen. Problemet er så stort at Gartner tidligere har gått ut og sagt at 70 prosent av bedriftene har et avvik på 35 prosent mellom hva de har kjøpt og hva de bruker av programvare.

Det avviket går begge veier. Noen kjøper for mye, noen kjøper for lite. Ofte er det begge deler i samme bedrift, der de har kjøpt for mange lisenser av en type programvare og for få av en annen type.

Til toppen