IBM vinner ny bankkontrakt

Sparebanken Hedmark skifter ut hele sin PC-park. Det betyr en ny middels stor leveranse på 550 datamaskiner for IBM.

Sparebanken Hedmark skifter ut hele sin PC-park. Det betyr en ny middels stor leveranse på 550 datamaskiner for IBM.

Flere sparebanker har den siste tiden gått til innkjøp av PC-er fra IBM. Det skyldes mellom annet at Sparebankforeningen, som er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 130 sparebanker, har inngått en avtale om å tilby sine medlemmer PC-er fra IBM til reduserte priser.

Og siste bank ut er altså Sparebanken Hedmark. En total utskiftning av maskinparken som banken nå gjennomfører skal etter planen gi raskere tilgang på data, mindre ventetid, mer fornøyde arbeidstakere og en mer helhetlig standard på plattformsiden som igjen skal bli enklere å administrere.

Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten grunnfondsbeviseiere, og har omlag 143.000 kunder. Banken har 500 ansatte fordelt på 32 kontorsteder i fylket.

- IBM satser sterkt på bank- og finansnæringen, sier Morten Thorkildsen, salgsdirektør for bank- og finanssektoren i IBM Norge. Selskapet mener dets støttefunksjoner, 'support' på nynorsk, er hovedårsaken til at mange banker i det siste har inngått PC-kjøpsavtaler med IBM.

Til toppen