IBM vokser kraftig innen servere

Gartners tall for serversalget i Europa andre kvartal viser en svært kraftig vekst for IBM xSeries og pSeries.

Gartners tall for serversalget i Europa andre kvartal viser en svært kraftig vekst for IBM xSeries og pSeries.

Analyseselskapet Gartner har offentliggjort tall for serversalget i det såkalte EMEA-området – Europa, Midtøsten og Afrika – i andre kvartal. Tabellene nedenfor gjelder leverte enheter, fordelt på Intel-baserte servere og andre servere.

Gartners hovedkommentarer er at om tallet på leverte enheter økte med samlet sett 21 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, er økningen i omsetning begrenset til 5 prosent. Serversalget i EMEA utgjør et marked på til sammen 3,7 milliarder dollar. På den andre siden brytes endelig en lang rekke med kvartaler med sviktende omsetning.

Når det gjelder årsakene til framgangen, peker Gartner på oppsamlet behov for oppgradering, tilgang til nye teknologier, og svak dollarkurs.

Som tabellene viser, er framgangen begrenset til Intel-baserte servere, og der er det de rimeligste modellene som har økt mest.

IBM har hatt stor framgang med sin Intel-baserte xSeries-familie. Økningen på over 70 prosent innen ikke-Intel-baserte servere skyldes i hovedsak den Unix-baserte pSeries-familien.

Av de fire store leverandørene av Intel-baserte servere, er Hewlett-Packard den eneste som vokste mindre enn markedet. Det er bemerkelsesverdig at IBM slår Dell så klart, med en vekst på 37,2 prosent mot 29,0 prosent. Fortsetter denne tendensen, vil IBM overta som EMEAs neste største leverandør i inneværende kvartal.

Innen ikke-Intel-baserte servere er det hovedsakelig det kraftige fallet for Sun man legger merke til. Samtidig har IBMs kraftige vekst på 72,2 prosent gitt selskapet en solid stilling som nummer to på lista, godt foran fjorårets toer HP.

Til toppen