IBM x86-servere kraftig fram i Norge

Omsetningen opp nesten 80 prosent, viser tall fra Gartner.

Det er særlig i det øvre prissegment at IBMs x86-servere har slått godt an i Norge. Her en System x 336.
Det er særlig i det øvre prissegment at IBMs x86-servere har slått godt an i Norge. Her en System x 336. (Bilde: IBM)

Omsetningen opp nesten 80 prosent, viser tall fra Gartner.

Analyseselskapet Gartner har publisert sine anslag over utviklingen på det globale servermarkedet i tredje kvartal.

I forhold til samme kvartal i fjor har omsetningen falt 15,5 prosent til 10,7 milliarder dollar. Leveransene er ned 17,1 prosent til 1,92 millioner enheter.

I Vest-Europa som helhet er nedgangen mer markant: Omsetningen faller med 19,2 prosent til 2,41 milliarder dollar, mens leveransene faller med 20,7 prosent til 394 000 enheter.

Tallene for Norge viser at markedet her går mot strømmen: Selv om leveransene faller med 14,1 prosent til 6 600 enheter, økter omsetningen med 3,1 prosent til 38,3 millioner dollar.

Internasjonalt øker gjennomsnittsprisen per server med 2 prosent til 5 550 dollar. I Norge er den tilsvarende økningen 20 prosent til 5 814 dollar.

Målt i volum er x86-segmentets andel av de totale serverleveransene i Norge praktisk talt uendret fra i fjor, det vil si 98,7 prosent. Målt i verdi har x86-segmentet økt sin andel fra 67,5 prosent til 75,8 prosent. I fjor ble altså en av tre kroner i det norske servermarkedet brukt til å kjøpe noe annet enn x86. I år er andelen redusert til en av fire.

Gartners tall viser at den som tjener mest på denne endringen, er HP: De har økt sin samlede serveromsetning med 19,6 prosent til 18,2 millioner dollar. I x86-segmentet har de økt serveromsetningen med 25,8 prosent til 16,5 millioner dollar.

I Norge er HPs utfordrer i x86-segmentet ikke lenger Dell, men IBM.

Dell, som bare selger x86-servere, opplever en omsetningssvikt på 19 prosent til 4,95 millioner dollar.

IBM opplever samlet sett at serveromsetningen svikter med 4,1 prosent til 11,5 millioner dollar. Innen x86-servere opplever de en kolossal økning, på 79,2 prosent til 5,83 millioner dollar. Mens de i fjor hadde litt over halvparten så stor markedsandel som Dell, er andelen nå, målt i omsetning, på 20 prosent, tre prosentpoeng foran Dell.

I en e-post til digi.no forklarer Bjørn Nordby, direktør for IBMs system- og teknologigruppe i Norge, at Gartner nå har lagt om sin metode, slik at tallene for Norge omfatter serverne som selges til norske kunder fra lagre i Sverige. IBM bokfører disse salgene i Sverige, og tidligere Gartner-analyser korrigerte ikke for hvilket land serverne faktisk gikk til.

Når det gjelder de globale tallene, peker Gartner-analytiker Jeffrey Hewitt på at man bør merke seg at sekvensielt er det en framgang: Fra andre kvartal til tredje kvartal i år øker leveransene med 13,8 prosent og omsetningen med 10,2 prosent. Han mener dette tyder på at markedet viser tegn på å stabiliseres.

Målt i omsetning styrker IBM sin stilling som verdens største serverleverandør, med en markedsandel på 31,7 prosent. Avstanden til nummer 2, HP, har økt fra 0,5 til 1,5 prosentpoeng. Sun er den eneste av de store som opplever større svikt enn markedet, med et fall i omsetningen på 32,3 prosent.

Tallene fra Gartner ser slik ut:

    Les også:

Til toppen