IBMs bladserver vil vokse til Power og Itanium

IBMs bladserver er en ny allmenn arkitektur som debuterer med doble Xeon, og vil snart vokse til både Power- og Itanium-prosessorer.

IBMs bladserver er en ny allmenn arkitektur som debuterer med doble Xeon, og vil snart vokse til både Power- og Itanium-prosessorer.

BladeCenter seiler opp som et femte varemerke for IBM-servere, i tillegg til xSeries (Intel-baserte), iSeries (Power-baserte med OS/400), pSeries (Power-baserte med AIX) og zSeries (stormaskinene). Arkitekturen der opptil 14 stående bladservere får plass i et kabinett forfra, mens svitsjer, vifter, strømforsyning og så videre går inn i spor på baksiden, er beregnet å vare i flere år, og vil huse en rekke forskjellige typer servere med samme fysiske format. På sikt vil bladservere være byggeklosser for svært kraftige systemer.

Les også

Den offisielle presentasjonen fra BladeCenter-lanseringen inneholder blant annet en plansje som antyder hvordan løsningen skal utvides de kommende par årene. Her er et utdrag som konsentrerer seg om hvordan man tenker seg utviklingen av selve bladene:

Det som er lengst til venstre, det vil si driftsmodulen og toveis Xeon, er med på lanseringen og følgelig tilgjengelig allerede.

"Blade Cluster" er det neste i løypa, antakelig allerede i år. Det kan dreie seg om en bladserver spesielt tilrettelagt for å fungere i klynger. Den grunnleggende programvaren, IBM Cluster System Management, foreligger allerede for BladeCenter.

Deretter kommer tre andre interessante typer spesialløsninger: "NAS Blade", "Appliance Solutions" og "Edge Blade". Vi kan med andre ord vente oss ferdig konfigurerte lagringsservere (NAS betyr "networked attached storage"), ferdig konfigurerte servere for oppgaver som webpublisering og e-post ("appliance"), eller for applikasjoner som Notes/Domino eller WebSphere.

Deretter - tidslinjen er vanskelig å tolke, og ingen i IBM Norge ønsker å skissere hvor skillet går mellom 2003 og 2004 - kommer neste generasjon allmenne bladservere, med fireveis Xeon, Power-prosessor og Itanium-arkitektur (IA-64 er den avleggse betegnelsen på Intels 64 biters arkitektur).

Samtidig med fireveis Xeon og Power, går det fram av den opprinnelige plansjen at IBM vil tilby programvare for "virtualisering". Også dette er vanskelig å tolke, og man er henvist til å spekulere i at det trolig gjelder en videreføring av det IBM i dag kaller VM Ware (for "virtual machine"). I så fall kan det dreie seg om programvare som gjennomfører for BladeCenter-arkitekturen det samme som Sun lover for sin visjon "N1" (se artikkelen Virtualiserte systemer er Suns framtid), det vil si programvare som løpende, og i hvert fall delvis automatisk, fordeler ressurser som prosessorkraft, minne, båndbredde og lagring på samtidige kjørende prosesser etter bestemte regler. IBM har allerede teknologi som kan dele stormaskinene og de største serverne opp i flere virtuelle maskiner, og som forespeiler en framtid der man kan fordele for eksempel 6,7 prosessorer til e-post, 4,2 til webpublisering og så videre.

Til toppen