IBMs Cell-bladserver er på markedet

Pilotprosjektene er kommet langt nok til at IBM tilbyr Cell-baserte bladservere på markedet.

IBM utviklet den nikjernede Cell-prosessoren sammen med Sony og Toshiba, først og fremst med tanke på spillmaskiner. Cell-prosessoren, offisielt kjent som Cell BE («broadband engine») har en regneenhet som bygger på Power-arkitekturen, samt åtte tilleggskjerner som er spesialisert på grafikk. Ideen om å bruke den til bladservere har vært kjent siden i fjor, og i våres ble tidlige utgaver av det som i dag er IBM BladeCenter QS20 prøvd ut ved blant annet University of Manchester og det tyske Frauenhofer Institute.

Erfaringene er positive for bruken av Cell BE i klynger av bladservere for å utføre tunge regne- og grafikkoppgaver. Cell-klyngene utmerket seg ved høy ytelse, lav strømforbruk og beskjedent plassbehov.

I en uttalelse fra University of Manchester heter det at Cell-baserte bladservere «har potensialet til å endre økonomien forbundet med tungberegning.» De vurderer å overføre alt de har av tungregneoppgaver, også innen bioinformatikk, molekylmodeller og konstruksjon, slik at de kan få oppgavene unna både raskere og rimeligere.

IBM tenker seg anvendelser innen blant annet helse, flykonstruksjon, forsvar, digital animering, samband, og olje og gass.

Klynger av QS20 leveres gjennom IBM System Cluster 1350, som også brukes til klynger av bladservere med Intel-, AMD- og Power-prosessorer.

    Les også:

Til toppen