IBMs Nordea-deal tredje største avtale noensinne

Nordea har inngått en tiårig samarbeidsavtale med IBM til en samlet verdi av 17,6 milliarder kroner - den tredje største avtalen IBM noensinne har inngått innen "e-business on demand".

Nordea har inngått en tiårig samarbeidsavtale med IBM til en samlet verdi av 17,6 milliarder kroner - den tredje største avtalen IBM noensinne har inngått innen "e-business on demand".

Nordeas IBM-avtale, som ble undertegnet i Oslo tirsdag kveld, prises til 2,2 milliarder euro, eller 17,6 milliarder kroner.

Ifølge avtalen skal IBM og Nordea i et felles selskap (joint venture) foreta en omstrukturering av den nordiske storbankens IT-systemer, basert på IBMs såkalte "e-business on demand"-teknologi.

Et eget senter for teknologisk innovasjon som opprettes i Stockholm skal samarbeide tett med IBMs forskningssentra om dette, opplyser selskapene i en felles pressemelding.

Som eksempel på e-business on demand kan nevnes automatisk innfasing av servere når behovet for datakraft øker, og nedkjøring av serverne når etterspørselen etter datakraft avtar. Videre skal en rekke av bankens mest sentrale datafunksjoner automatiseres.

Alt i alt innebærer dette en omlegging av bankens kostnadsstruktur på IT-området fra faste til variable kostnader, noe som vil føre til betydningsfulle besparelser i årene som kommer.

Det nye selskapet skal stå for både drift, vedlikehold og tjenester, og i alt 900 Nordea-ansatte overføres til selskapet fra 1. november 2003, fordelt slik på de ulike land (ca.-tall): Danmark 320, Finland 130, Norge 100 og Sverige 350.

Den del av Nordeas IT-produksjon som omfattes av avtalen tilsvarer en årlig kostnad på mellom 330 og 340 millioner euro, over 2,7 milliarder kroner, inklusive investeringsrelaterte kostnader på 240 millioner kroner i fjerde kvartal i år.

- Dette samarbeidet baner vei for store endringsprosesser for å sentralisere vår IT-produksjon. Målet er å redusere våre samlede IT-kostnader og samtidig fokusere mer på kjernevirksomheten, sier Markku Pohjola, visekonsernsjef og leder for Group Processing and Technology i Nordea.

Til toppen