IBMs slanke/fetekur

IBM i USA har annonsert et incentivprogram for å kvitte seg med medarbeidere i ulønnsomme avdelinger samtidig som de ansetter folk innen vekstområder som Internett.

IBM i USA har annonsert et incentivprogram for å kvitte seg med medarbeidere i ulønnsomme avdelinger samtidig som de ansetter folk innen vekstområder som Internett.

Etter en uke med spekuleringer, lanserte IBM i USA torsdag 19. september et incentivprogram for å bli kvitt medarbeidere i ulønnsomme avdelinger. Parallelt ansetter selskapet folk innen områder med vekst.

Incentivprogrammet gjelder ansatte som har vært hos IBM i minimum fem år og omfatter en ukes betaling for hver seks måneders tjeneste inntil tilsvarende 26 ukers betaling. Videre tilbys helseforsikring i seks måneder, hjelp med omplassering og inntil USD 2.500 for omskoleringskurs.

Til tross for kuttingen vil IBM ansette flere enn de kvitter seg med. I henhold til talspersoner i IBM USA vil selsakpet ha flere ansatte ved årets slutt enn de 110.000 ansatte IBM hadde ved årets start.

- Programmet gjelder kun for USA, sier Cecilie Ditlev-Simonsen, informasjonsdirektør i IBM Norge. Det dreier seg om et omstruktureringsprogram for å balansere bedriftens kompetanse med behovet i markedet. Vi gjorde oss ferdige med et tilsvarende program for flere år siden hvor vi fikk redusert kostnadene og restrukturert bedriften. Det er derfor ingen planer om eller behov for et slikt program i Norge. Vi skal for eksempel ansatte mellom 70 og 100 personer i år. Dog jobber vi hele tiden dynamisk med sammensetningen av vår bemanning slik at vi hele tiden er tilpasset markedet, avslutter Ditlev-Simonsen.

Til toppen