IBMs toppsjef presiserer visjonene

IBMs toppsjef siden mars, Sam Palmisano, presiserer sine visjoner om samkjørt datakraft og selvreparerende systemer i en tale for spesielt utvalgte.

IBMs toppsjef siden mars, Sam Palmisano, presiserer sine visjoner om samkjørt datakraft og selvreparerende systemer i en tale for spesielt utvalgte.

I går bekreftet IBM offisielt det som lå i kortene siden mars, da Sam Palmisano overtok som toppsjef etter Lou Gerstner: Fra 1. januar 2003 overtar Palmisano også Gerstners rolle som styreformann.

I kveld, norsk tid, vil dette markeres gjennom en tale for spesielt utvalgte kunder, analytikere og journalister, der Palmisano, ifølge lekkasjer til amerikansk presse, vil gå gjennom og presisere visjonene for det IBM vil satse på de kommende årene.

To nye slagord vil lanseres: "e-business on demand" og "on-demand operating environment".

Begge har med IBMs ny-gamle syn på hvordan kunder skal forholde seg til sine IT-leverandører. "Operativt miljø på forespørsel" innebærer at datakraft og funksjonalitet skal ikke selges direkte, men helst fordeles på abonnementsbasis, der kunden får det man trenger i øyeblikket, på samme måte som man i dag tapper el-nettet for strøm. Dette skal selvfølgelig graderes: Man skal kunne leie applikasjoner på månedsbasis og la IBM ordne kjøringen slik at man får garanterte responstider og ytelse, og man skal også kunne velge å ha maskiner i egne lokaler og bare trekke veksler på IBM i spesielle situasjoner. I "gamle dager" kjøpte man aldri IBM-utstyr, man bare leiet det.

"E-handel på forespørsel" har med et nytt syn på faser i storbedrifters IT-behov å gjøre. Kundene antas nå i stor grad å ha gjennomført en "intern integrasjon", der egne datasystemer snakker sammen og forstår hverandre.

Den inneværende fasen har følgelig med "ekstern integrasjon" å gjøre, det vil si der man kopler seg opp mot partnere med IT-systemer som snakker sammen og forstår hverandre. Visjonen er at denne fasen vil avløses av "dynamisk tilpasning", der infrastrukturen automatisk tilpasser seg nye trafikkmønstre utløst av skiftende mengder og retninger i e-handelen.

Disse slagordene hviler på to teknologiske initiativ som IBM har arbeidet med lenge, henholdsvis "grid computing" eller samkjørt datakraft, der applikasjoner selv finner fram til ledig kapasitet i nettverk av mange tusen maskiner, slik at for eksempel ytelsen ikke synker med økt brukertall, og "autonomic computing", der både maskinvare og programvare justerer seg og reparerer seg selv under drift, slik at små problemer aldri utvikler seg til store katastrofer.

Les også:

Til grunn for disse igjen ligger et konsept som mange av IBMs konkurrenter bruker for å beskrive tilsvarende visjoner og initiativ: virtualisering. Det innebærer at maskinvare underlegges et lag med programvare som tar seg av all løpende drift, slik at applikasjoner ikke forholder seg direkte til disker, minne eller prosessorer, men får tildelt det de trenger av lagring og regnekraft etter bestemte, gjerne dynamiske og selvdrevne, regler. (Se artikkelen Virtualiserte systemer er Suns framtid.)

Til toppen