IBMs Xperanto gir alle svar i XML

Med IBMs Xperanto foran databasene dine, kan du spørre alle på en gang, og kutte ut datavarehuset. Spørringer og svar går i XML.

Med IBMs Xperanto foran databasene dine, kan du spørre alle på en gang, og kutte ut datavarehuset. Spørringer og svar går i XML.

'Xperanto' utvikles ved IBM Almaden Research Center.

Det beskrives som et generelt rammeverk for å opprette XML-vyer ("views") av data i ulike typer relasjonsdatabaser og foreta spørringer mot disse vyene. Det utgjør også innledningen på et viktig prosjekt hos IBM, som går ut på å utvikle verktøy for å integrere alle former for informasjon. I amerikansk fagpresse har dette området allerede fått sin forkortelse: EII for "Enterprise Information Integration".

IBM mener at Xperanto er en mer effektiv løsning for organisasjoner som ønsker å standardisere informasjonsbehandlingen i XML-formatet, samtidig som de vil slsippe å konvertere alle sine relasjonsdatabaser til ekte XML-databaser. Xperanto gjør det mulig å forholde seg til både relasjonelle data og XML-data i samme database, og lar organisasjoner beholde velprøvde og stabile løsninger basert på relasjonsdatabaser. Xperanto er mellomvare som gjør det mulig å betrakte alle databasene i en bedrift som en stor virtuell database, uten å gjøre endringer i selve databasene.

Xperanto er ikke begrenset til å være mellomvare for IBMs egen DB2, men vil forholde seg også til konkurrerende databaseverktøy. Det oppretter automatisk en tilordning mellom relasjonsdatabasen og en standardisert XML-vy. Brukere oppretter tilpassede XML-vyer på toppen av den Xperanto genererer automatisk, gjennom spørrespråket XQuery. Av hensyn til ytelsen i spørringen, sørger Xperanto for at så mye som mulig av behandlingen av spørringen foregår i selve databasen. Xperanto mottar altså spørringer i XML fra XQuery, oversetter disse til SQL, sender dem til databasen, mottar en resultattabell, oversetter tabellen til XML og gjør XML-dokumentet tilgjengelig for brukeren eller for andre applikasjoner.

Resultatet skal være en enkel og rask måte å forholde seg per XML til tradisjonelle relasjonsdatabaser.

To egenskaper ved Xperanto peker mot framtidens EII-systemer ("Enterprise Integrated Information"): distribusjon og heterogeneitet.

Distribusjon innebærer at Xperanto skal kunne forholde seg til data som ikke nødvendigvis befinner seg i en intern relasjonsdatabase, men også i andre formater, og fra både interne og eksterne kilder. Heterogeneitet innebærer at Xperanto skal kunne forholde seg til både halvstrukturerte og ustrukturerte data, og foreta spørringer mot flere kilder samtidig, slik at en og samme spørring kan gå samtidig til alt fra ulike relasjonsdatabaser til XML-dokumenter.

Xperanto foreligger i beta. En første utgave er ventet i inneværende halvår, med begrenset funksjonalitet i forhold til visjonen nevnt ovenfor. I 2004 vil XQuery komme i bruk, og deretter kommer evnen til å forholde seg til ustrukturerte data, blant annet tekstdokumenter.

Hvis Xperanto - og liknende produkter som er underveis fra selskaper som BEA og Microsoft - fungerer etter forutsetningen, tyder det på at store datavarehusløsninger kan erstattes av langt mindre omfattende systemer.

I et datavarehus overføres data fra sanntidssystemer med jevne mellomrom. Xperanto gjør at man kan få de samme integrerte rapportene i sanntid direkte fra de ulike databasene. Det innebærer både besparelser og bedre tjenester. Alternativet til datavarehus og "virtualiserende" løsninger av typen Xperanto skal være det Oracle mener er best: Samle alle data i én stor database, altså "konsolidering" framfor "virtualisering".

Til toppen