Ibsens samlede gratis på nett

Norske kulturinstitusjoner deltar i et prosjekt som skal gjøre Ibsens samlede gratis tilgjengelig på nett.

Norske kulturinstitusjoner deltar i et prosjekt som skal gjøre Ibsens samlede gratis tilgjengelig på nett.

Professor i nordisk litteratur Vigdis Ystad ved Universitetet i Oslo leder et prosjekt som i 2008 vil gjøre Henrik Ibsens samlede verker gratis tilgjengelig på nett.

Målet med prosjektet er ikke først og fremst publiseringen på nett, men å etablere en vitenskapelig gjennomkommentert standardtekst for hele Henrik Ibsens forfatterskap, beregnet på teaterfolk, forskere, studenter, oversettere, lærere og et allment, lesende publikum. Prosjektet vil omfatte en komplett utgave av all tekst fra Ibsens hånd: notater, manuskripter, taler og brev, samt verk i alle trykte utgaver som kom ut i hans levetid.

Arbeidet med å samle inn og tilrettelegge tekstene for utgivelse finansieres av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo, samt Universitetet i Bergen, NTNU, Nasjonalbiblioteket og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En rekke framstående forskere fra ulike fagområder er engasjert til å skrive innledninger og detaljerte ord- og sakkommentarer.

Før teksten publiseres på nett, skal den utgis på trykk, i samarbeid med Aschehoug forlag. Den trykte versjonen omfatter 31 bøker, fordelt på 15 doble tekst- og kommentarbind og ett registerbind. Nettutgaven vil først ferdigstilles når alle bøkene er trykt. Det første dobbeltbindet skal trykkes til høsten.

– Nettutgaven kan ikke gjøres tilgjengelig fortløpende, fordi det vil ikke fungere før vi er ferdige med alt. Vi legger opp til tverrgående søk og andre verktøy som krever at all teksten er tilgjengelig, sier Ystad til digi.no.

Den store utfordringen er å kvalitetssikre teksten. Ystad er oppgitt over de mange nettprosjektene der man ukritisk skanner bokutgivelser og legger dem ut på nettet.

– Ibsen-tekstene som foreligger i dag, både hundreårsutgaven og de øvrige som utgis av Gyldendal, er veldig korrumperte. Det som finnes av Ibsen-tekster på nett i dag er ikke kvalitetskontrollerte, og kan ikke brukes til seriøse studier.

Ystad klager over lav bevissthet hos både publikum og utgivere.

– Det har vært veldig tungt for oss å få gjennomslag og forståelse for verdien av det vi gjør. Vi får dårlig med midler, og prosjektet lever fra hånd til munn. Kulturrådet forpliktet seg nylig til å yte en million i året i tre år, for å dekke selve trykkingen. Aschehoug arbeider sammen med Universitetet i Oslo for å få sikret finansene. Vi har åtte av 15 bøker produksjonsklare, og vi har brukt en tredel i forhold til et tilsvarende Kierkegaard-prosjekt i Danmark. I Danmark går bevilgningen over statsbudsjettet.

Det er også trange kår for prosjekter for å kvalitetssikre utgivelsen på trykk og på nett av andre klassikere.

– Det er lagt opp til et dansk-norsk samarbeid om Holberg. I Danmark er finansieringen sikret. I Norge har vi søkt Kulturdepartementet, men fått avslag. Det arbeides med en ny Hamsun-utgave, men det er ikke etablert noen prosjektorganisasjon. Bjørnson skulle også vært med.

Ibsen-tekstene kodes etter en standard gitt av Text Encoding Initiative. Dette sikrer en standardisert søkefunksjonalitet i nettutgaven, samtidig som teksten kodes bare én gang for korrekt gjengivelse på både trykk og nett.

– Denne måten å kode på sikrer også blant annet at man maskinelt kan sammenlikne forskjellige tekster. Vi lyser i øynene når vi tenker på hvor flott det skal bli å få et slikt forskningsverktøy.

    Les også:

Til toppen