IBX må ut med millionbeløp

Den offentlige markedsplassen IBX må betale millionerstatning til Ibistic for kontraktsbrudd og tap av inntekt.

Den offentlige markedsplassen IBX må betale millionerstatning til Ibistic for kontraktsbrudd og tap av inntekt.

For tre år siden utlyste Statens Forvaltningstjeneste (FT) anbudskonkurransen om å drive en e-handelsløsning for det offentlige. Dette skulle være en elektronisk markedsplass, som senere ble kalt ehandel.no

IBX (Integrated Business Exchange), som allerede hadde erfaring fra området fra Sverige, var en av anbyderne. I tillegg hadde Ibistic Norge lagt inn tilbud i den første anbudsfasen. Ettersom begge var to store aktører, ble det bestemt å etablere et konsortium som kunne levere et felles tilbud sammen med PricewaterhouseCoopers (PWC).

Utover våren 2003 forhandlet IBX og Ibistic om en ny og mer detaljert avtale mellom partene, men kom ikke til enighet. Administrerende direktør Asbjørn Sola i IBX ville ikke forlenge avtalen med Ibistic, mens administrerende direktør Robert Gjetsund i Ibistic hevdet at begge fortsatt var bundet av konsortiumavtalen.

Et av kravene i avtalen er eksklusivitet for den enkelte part. Eksklusivitet skulle sikre at en av deltakerne ikke risikerte å bli dumpet av de øvrige deltakerne når først e-handelsplattformen var oppe og gikk.

I forrige uke ble det vedtatt av Oslo Tingrett at IBX må betale en skjønnsmessig erstatning på 11 millioner kroner til Ibistic. Motkravet fra Ibistic lød på 19,8 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyde med at vi prinsipielt har vunnet fram på alle våre punkter i påstanden, men vi ønsker ikke å kommentere selve erstatningsbeløpet, sier administrerende direktør Robert Gjetsund i Ibistic Norge til digi.no.

Gjetsund peker på at selskapet for all framtid har mistet sin eksklusive rett til handel som i forhold til alle prognoser peker på solid vekst.

Ibistic omsetter gjennom avtalen vel to millioner kroner i året.

IBX har i dag 26 kjøpere som i hovedsak er de store kommunene og et hundretalls leverandører. I tillegg har et 20-talls statlige virksomheter meldt sin interesse.

Administrerende direktør Asbjørn Sola forteller til digi.no at IBX nylig har signert flere store kontrakter med blant annet Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Horten kommune.

IBX har fått 14 dager på seg til å betale erstatningsbeløpet, men det ligger an til anke.

- Erstatningsutregningen er gjort på rent skjønn, og det er flere ting her vi ønsker å få belyst videre, både med tanke på underleverandører, opsjoner og prismodeller, sier Asbjørn Sola.

Ibistic omsetter for 25 millioner kroner og et sannsynlig driftsresultat på 2,6 millioner i år. IBX omsetter for 12 millioner og forventer et driftsresultat på i overkant av en million kroner.

Til toppen