IBX og Millum bryter samarbeidet

Etter bare et halvt års samarbeid skrinlegger IBX og Millum sin samtrafikkavtale.

Etter bare et halvt års samarbeid skrinlegger IBX og Millum sin samtrafikkavtale.

– Vi registrerer et stykke arbeid å gjøre for å kunne kommunisere sammen, sier administrerende direktør Bjørn Anskau i teknologiselskapet for elektronisk handel, Millum til digi.no.

Etter et halvt års samarbeid med markedsplassoperatøren IBX er resultatet fortsatt økonomisk lik null. Det eneste som er oppnådd er et stort forbruk av antall timeverk som har avdekket liten betalingsvilje mellom kjøper og selger.

Bruddet skjer ironisk nok bare en uke før administrerende direktør Asbjørn Sola i IBX skal holde et innlegg i Eforums regi om hvordan interoperabilitet og samtrafikk skal hjelpe norske elektroniske markedsplasser til å overleve.

Millum er godt kjent i bransjen for storhusholdning i privat sektor og benyttes av 13 kjedevirksomheter som blant annet Rica, Radisson SAS, Gate Gourmet, Olav Thon Gruppen og Norlandia. Fokus på den elektroniske funksjonaliteten har medvirket til at det omsettes for rundt 70 millioner kroner per måned gjennom løsningen.

Intensjonen med samarbeidet med IBX, var å tilpasse løsningen til det offentlige markedet som IBX har som sitt segment. Med IBX sine 130 leverandører med egne varekataloger kombinert med Millum sine 100 leverandører lå det an til en god miks.

«Et viktig suksesskriterium er at det er kjøperne som bringer leverandørene til markedsplassen og at de deretter evner å legge sine innkjøpsvolum på avtaleleverandører via markedsplassen. Det vil sikre en effektiv innkjøpsprosess hos kjøper og øke bestillingspresisjon og mulighet for besparende automatiseringer for både kjøper og leverandør,» uttalte IBX og Millum da samarbeidet ble etablert i november i fjor.

– Dessverre må vi bare konstantere at det ikke er nok betalingsvilje i det offentlige for å kunne sponse integrasjonsjobben. Det blir nærmest umulig når det legges opp til at operatørene skal ta hele kapitalrisikoen inn mot et marked der ingen andre har forpliktelser, framholder Bjørn Anskau.

For å kunne lykkes må det til et sett av standarder i regi av aktører som Norstella. I dag skjer alle typer teknologier på tvers av markedsplassene som gir et fordyrende og komplisert bilde.

Millum vil nå heller fortsette sin satsning mot privatmarkedet der det er mer betalingsvilje. Storhusholdning og Horeca-markedet (hoteller) vil fortsatt være et viktig satsningsområde.

– I våre systemer betaler leverandørene knyttet opp mot handel som gir en effektiv ordreinngang, sier Anskau.

Millum etablerte seg i en tøff nedgangstid i desember 2002. Etter en tapsperiode over lengre tid, har Millum de siste kvartalene gått i balanse og forventer et lite plussresultat innen årets utløp.

Til toppen