ICANN bløffer om demokrati

Alle skal få være med på å bestemme, lover ICANN og utlyser demokratisk valg av fem styremedlemmer på Internett. Men forrige uke forsøkte ICANN-staben å avskaffe alle de ni demokratiske styrevervene.

Alle skal få være med på å bestemme, lover ICANN og utlyser demokratisk valg av fem styremedlemmer på Internett. Men forrige uke forsøkte ICANN-staben å avskaffe alle de ni demokratiske styrevervene.

digi.no har tidligere skrevet om valget som ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) arrangerer. For å stemme må du melde deg på og oppgi en gyldig epostadresse. Hittil har 60 000 Internett-brukere registrert seg på nettsidene til ICANN.

Men spørsmålet er om alle 60 000 har meldt seg på forgjeves.

Under møtet i Yokohama i Japan forrige uke forsøkte den juridiske delen av ICANN å endre organisasjonens reglement slik at den demokratisk innvalgte halvdelen av styret, dvs. ni medlemsplasser, ville fjernes. Dette skriver Inter@ctive Week.

Dermed ville de ni medlemmene som er utnevnt til å representere kommersielle og tekniske interesser få all makt i ICANN, som for tiden jobber med å bestemme hvilke og hvor mange nye toppdomener som skal opprettes i tillegg til de eksisterende .com, .org og .net.
Les om valget og møtet i Yokohama:
Påvirk fremtidens InternettICANN stemmer for nye toppdomener


Regelendringen ble stanset - i hvert fall midlertidig - men i tillegg til bekymring om hvorvidt de innvalgte medlemmene fremdeles vil ha en plass i styret om et par år åpner forsøket fra ICANN-staben for spørsmål om organisasjonen egentlig er villig til å demokratiseres.

ICANN har helt siden det ble opprettet blitt kritisert for hemmeligholding og mangel på demokratisk styring.

Selv om forslaget fra den juridiske avdelingen ble stoppet, ble det vedtatt at ordningen med innvalgte medlemmer skal ses nærmere på. Det fryktes at denne beslutningen kan føre til at plassene oppheves innen to år.

- ICANN hadde en hemmelig agenda, som de prøvde å snike inn ved hjelp av tekniske regelendringer, sier Don Simon. Han er advokat og jobber for Common Clause, en "vaktbikkje"-gruppe som følger ICANN-valget.

Internett-valget av de fem styremedlemmene ble vedtatt på et styremøte i Kairo som et kompromiss mellom borgerrettighetsorganisasjoner og ICANN.

Også andre vedtak fra Yokohama-møtet kritiseres for å være for politiske.

Den viktigste kritikken går på at ICANN krever en ikke-refunderbar avgift på 50 000 dollar, eller rundt 450 000 kroner, fra alle som vil foreslå et nytt toppdomene. Dette til tross for at de ikke vil oppgi hvor mange toppdomener som skal opprettes. Spørsmålet som stilles er hvem som er villige til å legge nesten en halv million kroner på bordet uten noen garanti på at de får domenet.

Til toppen